Maturita 2023/2024 - kalendář


ČASOVÝ HARMONOGRAM MATURIT - jaro (podzim) 2024:

Odevzdání přihlášek studenty ředitelce školy k maturitnímu termínu jaro / podzim 2024
je pro letošní rok stanoveno na 01. prosince 2023 / 26. června 2024
Žáci obdrží výpisy z přihlášky k MZ nejpozději do 15. prosince 2023
Podepsaný protokol výpisu z přihlášky k MZ odevzdají žáci též nejpozději
do 19. prosince 2023

Losování otázek k praktické maturitě proběhne v den předávání pololetního vysvědčení.

Odevzdání vlastního seznamu literárních děl ředitelce školy v maturitnímu termínu
jaro 2023 je pro letošní rok stanoveno na 31. března 2024
Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u ústní zkoušky společné části z pracovních listů ČJL ke VŠEM dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl..!

Odevzdání maturitní práce - nejpozději do 20. dubna 2024
 
Studijní volno pro přípravu ke zkouškám ("svaťák") od 24. do 30. dubna 2024


 

POVINNÉ ZKOUŠKY PROFILOVÉ A SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY:
(stanovené ředitelkou školy dle § 79, odst. 3 zákona 561/2004 Sb.
ve znění pozdějších předpisů - profilová část)02.05. didaktické testy společné části (AJZ)
03.05. didaktické testy společné části (ČJL)

15.05. termín uvolnění výsledků didaktických testů

(TERMÍNY PÍSEMNÉHO BLOKU SČ MZ JSOU ZVEŘEJNĚNY
DLE JARNÍHO JZS PRO ROK 2023 VYDANÉHO CERMATEM.)

13.05. písemné práce profilové části (ČJL)
14.05. písemné práce profilové části (cizí jazyk)


20.05. test funkčnosti maturitní práce

21.05. praktická zkouška profilové části (CR)

22.05. praktická zkouška profilové části (PS)

 

23.05. ústní zkouška profilové části (ekonom. předměty)
24.05. ústní zkouška profilové části (odborné předměty)


26.05. nejzazší termín uvolnění hodnocení písemných prací

27.05. ústní zkouška
profilové části (ČJL/AJZ)

28.05. ústní zkouška profilové části (AJZ/ČJL)


31.05. termín předání maturitních vysvědčení studentům

(datum předání maturitních
vysvědčení a protokolů o výsledcích
SČ MZ
studentům
proběhne dle maturitního kalendáře Cermatu)
 

Konkrétní časové rozpisy zkoušek profilové i ústní společné části
naleznete
ZDE

NEPOVINNÉ ZKOUŠKY PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY:
(stanovené ředitelkou školy dle § 79, odst. 3 zákona 561/2004 Sb.
ve znění pozdějších předpisů - profilová část)

29.05. ústní zkouška z MATEMATIKY (v odpoledních hodinách)
29.05. ústní zkouška z ANGLICKÉHO jazyka (v odpoledních hodinách)
29.05. ústní zkouška z NĚMECKÉHO jazyka (v odpoledních hodinách)

 

 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM (OPRAVNÝCH) MATURIT - podzim 2024:

02.09. DT společné části AJZ

03.09. DT společné části ČJL
 

xx.09. DOP písemná práce ČJL+AJZ  (čas konání bude upřesněn)
xx.09. ODP praktická zkouška profilové části (čas konání bude upřesněn)
xx.09. ODP odborné ústní zkoušky profilové části (čas konání bude upřesněn)
xx.09. ODP všeobecné ústní zkoušky profilové části (čas konání bude upřesněn)Veškeré dotazy, nejasnosti atp. směřujte na koordinátora státních maturit
pana Wettera na email [email protected] nebo v případě
potřeby na tel. 721 375 773

 

 

Akce