Maturita 2021/2022 - okruhy a rozpisy


* Tematické okruhy ANGLICKÝ JAZYK (ve formátu PDF)
* Tematické okruhy NĚMECKÝ JAZYK (ve formátu PDF)
* Tematické okruhy RUSKÝ JAZYK (ve formátu PDF)

* Kánon titulů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (ve formátu PDF)

* Tematické okruhy ODBORNÉ PŘEDMĚTY - CR (ve formátu PDF)
* Tematické okruhy ODBORNÉ PŘEDMĚTY - PS (ve formátu PDF)
* Tematické okruhy ODBORNÉ PŘEDMĚTY - GM (ve formátu PDF)

* Tematické okruhy EKONOMICKÉ PŘEDMĚTY - CR/PS (ve formátu PDF)
* Tematické okruhy EKONOMICKÉ PŘEDMĚTY - GM (ve formátu PDF)


* Zadání PRAKTICKÉ ZKOUŠKY (všechny obory)  (ve formátu PDF)


* Instrukce k PRAKTICKÉ ZKOUŠCE - CR (ve formátu PDF)
* Instrukce k PRAKTICKÉ ZKOUŠCE - PS (ve formátu PDF)
* Instrukce k PRAKTICKÉ ZKOUŠCE - GM (ve formátu PDF)

* Tematické okruhy NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY (ve formátu PDF)

* Kritéria hodnocení zkoušek SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ  » » »
* Katalog požadavků zkoušek SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ  » » »

* Kritéria hodnocení zkoušek PROFILOVÉ ČÁSTI MZ (ve formátu PDF)

* Ustanovení ředitelky školy ke konání zkoušek PČ MZ (ve formátu PDF)

* Úpravy podmínek konání maturitních zkoušek 2022 (ve formátu PDF)


JARNÍ TERMÍN 2022:

* Časové a jmenné rozpisy PZ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ (ve formátu PDF)
* Časové a jmenné rozpisy PRAKTICKÉ ZKOUŠKY MZ (ve formátu PDF)
* Časové a jmenné rozpisy ÚZ PROFILOVÉ ČÁSTI MZ (ve formátu PDF)
* Časové a jmenné rozpisy ÚZ JAZYKOVÉ ČÁSTI MZ (ve formátu PDF)


PODZIMNÍ TERMÍN 2022:
 

* Kritéria hodnocení zkoušek SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ - podzim 2022  » » »


* Časové a jmenné rozpisy PRAKTICKÉ ZKOUŠKY MZ (ve formátu PDF)
* Časové a jmenné rozpisy ÚZ PROFILOVÉ ČÁSTI MZ (ve formátu PDF)
* Časové a jmenné rozpisy ÚZ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ (ve formátu PDF)

Veškeré dotazy, nejasnosti atp. směřujte na koordinátora státních maturit
pana Wettera na email [email protected] nebo v případě
potřeby na tel. 721 375 773