Střední škola cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o. Blansko

- je soukromou školou, která si za dobu své existence vydobyla prestiž
v celém regionu. Nabízí studium v těchto studijních a učebních oborech:

NOVINKA - čtyřletý obor ANIMÁTOR VOLNÉHO ČASU (maturita)

čtyřletý obor PALUBNÍ STEVARD (maturita)
čtyřletý obor CESTOVNÍ RUCH (maturita)

tříletý obor BARMAN - SOMMELIER (výuční list)
tříletý obor KUCHAŘ - ČÍŠNÍK (výuční list)


u tříletých oborů s následnou možností dvouletého nástavbového
studia GASTRONOMICKÝ MANAGEMENT (maturita).

Studium probíhá atraktivní formou s možností moderních výukových prvků (praktická výuka, zájezdy, exkurze, cvičné akce - opravdová "škola hrou").

Mezi významné aktivity školy patří spoluorganizace veřejných kulturních akcí města Blanska, pořádání juniorské barmanské soutěže / soutěže základních škol v prezentaci regionálního cestovního ruchu či komplexní příprava rautů

Střední škola cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o. je zařazena do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z roku 1993, pod tímto názvem pak od 01. ledna 2018.


PRO VÍCE INFORMACÍ K JEDNOTLIVÝM OBORŮM (A O ŠKOLE)
KLIKNĚTĚ NA HRACÍ KARTY V ÚVODU
  ↑↑↑

           Instagram SŠ cestovního ruchu a gastronomie Blansk   instagram_logo_color_icon256

.

ŠKOLNÉ – A co za to?

VE FORMĚ VÝUKY

 • moderní výukový program (méně v lavicích, více v realitě – exkurze, ochutnávky, návštěvy odborných firem, výklad v terénu…)
 • uskutečňování výuky v atraktivních podobách (praktické činnosti, zábavné večery, žákovské projekty, soutěže…– opravdová „škola hrou“)
 • série zájezdů v celém školním roce (muzikály, špičkové hotely, koktejlové bary, likérky, vinařské podniky, lázně, významné památky, Česká televize, Parlament ČR, Česká národní banka…).
 • vícedenní zájezdy hradí z 50 – 70 % škola

ZDARMA návštěvy všech veletrhů, výstav, filmových a divadelních představení, přednášek apod.

 • nové pojetí výuky zdravotní a tělesné výchovy a ZDARMA její praktická realizace – squash, bowling, bazén, fitness, wellness, masáže, zdravá výživa, sebeobrana …
 • nabídka odborných STÁŽÍ na různých místech ČR i v Evropě

PŘI STUDIU OBECNĚ

 • několik dnů volna navíc
 • zajišťování obědů ve vybraných restauracích, jejichž cenu hradí žákovi až z 50% škola
 • zajišťování obědů po dobu odborného výcviku ZDARMA
 • zajišťování všech učebnic školou a možnost jejich zpětného odkoupení po ukončení studia
 • individuální přístup ke každému žákovi

ZDARMA možnost zapůjčování odborné literatury a časopisů
ZDARMA využívání klasického internetu v PC učebně i WI-FI na patrech školy

Akce

Opravné letní zkoušky 2024
Opravné letní zkoušky 2024

více info v sekci "STUDIUM"

27.8.2024