Kontaktní informace
Střední škola cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o.
Masarykova 12, 678 01 Blansko
IČO: 25346407


číslo bankovního účtu: 1362157309   kód banky: 0800


www.cergas-bk.cz
www.facebook.com/SSGastroBK

datová schránka (ID schránky): twg45qw
IZO školy: 110 000 048
REDIZO školy: 6000 133 83

 


 

PŘÍMÝ KONTAKT (okamžité spojení): +420 602 780 037 (včetně sms)
 
(hovor je směrován na osobu pověřenou konáním dozoru ve škole)
 
 

 

VEDENÍ ŠKOLY:


Ředitelka školy, majitelka a jednatelka společnosti:

Mgr. Marta Truhlářová
tel.: +420 516 411 755
(možno využít záznamník)
mob.: +420 602 780 035
[email protected]


Kompetence ředitelky školy:
hlavní garance pedagogiky a výchovného poradenství (mimo působnost třídních učitelů),
finanční záležitosti, přijímání ke studiu, koordinace ŠVP, právní problematika, personalistikaZástupce ředitelky, provozní manager školy
a koordinátor Školního poradenského pracoviště:


Martin Jaglář
tel.: +420 516 416 490
mob.: +420 602 780 034
[email protected]


Kompetence zástupce ředitelky školy:
organizace provozu školy a výuky, odborná praxe a odborný výcvik,
koordinace výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
garance odborné výuky, výchovné a kariérní poradenství, koordinace
veřejných akcí, Školská rada, Mezigenerační klub

 

 

JEDNACÍ DOBA VEDENÍ ŠKOLY:
(komunikace s žáky a zákonnými zástupci,
přebírání školného, neohlášené návštěvy apod.)

09:30 - 10:00 (denně)
12:30 - 13:30
(denně)

Mimo uvedené časy je návštěva možná jen
PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ!


Telefonické kontakty jsou dostupné následovně:

PO - ČT: 8:00 - 16:00
PÁ: 8:00 - 13:30
SBOROVNA
(omlouvání absencí a třídnické záležitosti):


tel.: +420 516 416 491
mob.: +420 602 780 037 (včetně sms!)

emailové kontakty na vyučující »» (ve formátu PDF)

 

 

TECHNICKO - HOSPODÁŘSKÝ ÚSEK:

Pavel Wetter
tel.: +420 516 416 493
mob.: +420 721 375 773
[email protected]


Kompetence pracovníka technicko-hospodářského úseku:
správa školních prostor, koordinace IT školy, řízení EU projektů a dotací,
organizace státních maturit, zajišťování školního stravování, školní matrika
Kde nás najdete..?

Najdete nás na mapy.cz