Maturita 2020/2021 - kalendář


ČASOVÝ HARMONOGRAM STÁTNÍCH MATURIT - jaro (podzim) 2020:

Odevzdání přihlášek studenty ředitelce školy k maturitnímu termínu jaro 2020
je pro letošní rok stanoveno na 01. prosince 2020
Žáci obdrží výpisy z přihlášky k MZ nejpozději do 15. prosince 2020
Podepsaný protokol výpisu z přihlášky k MZ odevzdají žáci též nejpozději
do 18. prosince 2020

Losování otázek k praktické maturitě proběhne v den předávání pololetního vysvědčení.

Odevzdání vlastního seznamu literárních děl ředitelce školy v maturitnímu termínu
jaro 2020 je pro letošní rok stanoveno na 31. března 2021
Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u ústní zkoušky společné části z pracovních listů ČJL ke VŠEM dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl..!

Odevzdání maturitní práce - nejpozději do 20. dubna 2021


 

POVINNÉ ZKOUŠKY PROFILOVÉ A SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY:
(stanovené ředitelkou školy dle § 79, odst. 3 zákona 561/2004 Sb.
ve znění pozdějších předpisů - profilová část)xx.05. didaktické testy společné části (MAT+AJZ)
xx.05. didaktické testy společné části (ČJL+NJZ)

14.05. termín uvolnění výsledků didaktických testů

(TERMÍNY PÍSEMNÉHO BLOKU SČ MZ JSOU ZVEŘEJNĚNY
DLE JARNÍHO JZS PRO ROK 2021 VYDANÉHO CERMATEM.)

06.05. písemné práce profilové části (ČJL)
07.05. písemné práce profilové části (cizí jazyk)


24.05. ODP test funkčnosti maturitní práce

25.05. praktická zkouška profilové části (CR/PS/GM)

 

26.05. ústní zkouška profilové části (odborné předměty)
27.05. ústní zkouška profilové části (
ekonom. předměty)

30.05. nejzazší termín uvolnění hodnocení písemných prací

31.05. ústní zkouška
profilové části (ČJL)

01.06. ústní zkouška profilové části (cizí jazyk)


04.06. termín předání maturitních vysvědčení studentům

(datum předání maturitních
vysvědčení a protokolů o výsledcích
SČ MZ
studentům
proběhne dle maturitního kalendáře Cermatu)
 

Konkrétní časové rozpisy zkoušek profilové i ústní společné části
naleznete
ZDE

NEPOVINNÉ ZKOUŠKY PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY:
(stanovené ředitelkou školy dle § 79, odst. 3 zákona 561/2004 Sb.
ve znění pozdějších předpisů - profilová část)

28.05. ústní zkouška z MATEMATIKY (v dopoledních hodinách)
28.05. ústní zkouška z ANGLICKÉHO jazyka (v odpoledních hodinách)
28.05. ústní zkouška z NĚMECKÉHO jazyka (v odpoledních hodinách)


ČASOVÝ HARMONOGRAM (OPRAVNÝCH) MATURIT - podzim 2021:

xx.09. DT společné části (matematika)

xx.09. písemná práce společné části (anglický jazyk)
xx.09. písemná práce společné části (český jazyk)

xx.09. písemná práce společné části (německý jazyk)

xx.09. DT společné části (český jazyk)
xx.09. DT společné části (anglický jazyk)
xx.09. DT společné části (německý jazyk)xx.09.
DOP zkoušky profilové části (čas konání bude upřesněn)
xx.09. ODP ústní zkoušky společné části (čas konání bude upřesněn)Veškeré dotazy, nejasnosti atp. směřujte na koordinátora státních maturit
pana Wettera na email [email protected] nebo v případě
potřeby na tel. 721 375 773