Maturita 2019/2020 - kalendář


ČASOVÝ HARMONOGRAM STÁTNÍCH MATURIT - jaro (podzim) 2020:

Odevzdání přihlášek studenty ředitelce školy k maturitnímu termínu jaro 2020
je pro letošní rok stanoveno na 2. prosince 2019
Žáci obdrží výpisy z přihlášky k MZ nejpozději do 18. prosince 2019
Podepsaný protokol výpisu z přihlášky k MZ odevzdají žáci též nejpozději
do 20. prosince 2019

Losování otázek k praktické maturitě proběhne v den předávání pololetního vysvědčení.

Odevzdání vlastního seznamu literárních děl ředitelce školy v maturitnímu termínu
jaro 2020 je pro letošní rok stanoveno na 31. března / 18. května 2020
Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u ústní zkoušky společné části z pracovních listů ČJL ke VŠEM dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl..!

Odevzdání maturitní práce - nejpozději do 20. dubna 2020


 

POVINNÉ ZKOUŠKY PROFILOVÉ A SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY:
(stanovené ředitelkou školy dle § 79, odst. 3 zákona 561/2004 Sb.
ve znění pozdějších předpisů - profilová část)


08.04. písemné práce společné části (ČJL)

30.04. písemné práce společné části (AJZ+NJZ)

01.06. didaktické testy společné části (MAT+AJZ)
02.06. didaktické testy společné části (ČJL+NJZ)

08.06. termín uvolnění výsledků didaktických testů

(TERMÍNY PÍSEMNÉHO BLOKU SČ MZ JSOU ZVEŘEJNĚNY
DLE JARNÍHO JZS PRO ROK 2020 VYDANÉHO CERMATEM.)


22.05. ODP test funkčnosti maturitní práce

04.06. praktická zkouška profilové části (CR+PS)

05.06. praktická zkouška profilové části (GM)

 

17.06. ústní zkouška profilové části (odborné předměty)
18.06. ústní zkouška profilové části (
ekonom. předměty)

02.06. nejzazší termín uvolnění hodnocení písemných prací

19.06. ústní zkouška společné části (ČJL)

22.06. ústní zkouška společné části (NJZ+AJZ PS/GM
)

23.06. ústní zkouška společné části (AJZ CR)


29.06. termín předání maturitních vysvědčení studentům
??.06. termín uvolnění protokolů o výsledcích SČ MZ


(datum předání maturitních
vysvědčení a protokolů o výsledcích
SČ MZ
studentům
proběhne dle maturitního kalendáře Cermatu)
 

Konkrétní časové rozpisy zkoušek profilové i ústní společné části
naleznete
ZDE

NEPOVINNÉ ZKOUŠKY PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY:
(stanovené ředitelkou školy dle § 79, odst. 3 zákona 561/2004 Sb.
ve znění pozdějších předpisů - profilová část)

15.06. ústní zkouška z MATEMATIKY (v dopoledních hodinách)
15.06. ústní zkouška z ANGLICKÉHO jazyka (v odpoledních hodinách)
15.06. ústní zkouška z NĚMECKÉHO jazyka (v odpoledních hodinách)


ČASOVÝ HARMONOGRAM (OPRAVNÝCH) MATURIT - podzim 2020:

xx.09. písemná práce společné části (anglický jazyk)
xx.09. písemná práce společné části (český jazyk)
xx.09. DT společné části (český jazyk)
xx.09. DT společné části (anglický jazyk)
xx.09. DT společné části (německý jazyk)

xx.09. písemná práce společné části (německý jazyk)

xx.09.
DOP zkoušky profilové části (čas konání bude upřesněn)
xx.09. ODP ústní zkoušky společné části (čas konání bude upřesněn)Veškeré dotazy, nejasnosti atp. směřujte na koordinátora státních maturit
pana Wettera na email [email protected] nebo v případě
potřeby na tel. 721 375 773