Maturita 2018/2019 - kalendář


ČASOVÝ HARMONOGRAM STÁTNÍCH MATURIT - jaro (podzim) 2018:

Odevzdání přihlášek studenty ředitelce školy k maturitnímu termínu jaro 2018
je pro letošní rok stanoveno na 1. prosince 2018
Žáci obdrží výpisy z přihlášky k MZ nejpozději do 20. prosince 2018
Podepsaný protokol výpisu z přihlášky k MZ odevzdají žáci též nejpozději
do 20. prosince 2018

Losování otázek k praktické maturitě proběhne v den předávání pololetního vysvědčení.

Odevzdání vlastního seznamu literárních děl ředitelce školy v maturitnímu termínu
jaro i podzim 2017 je pro letošní rok stanoveno na 29. března 2019
Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u ústní zkoušky společné části z pracovních listů ČJL ke VŠEM dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl..!

Odevzdání maturitní práce -nejpozději do 17. dubna 2019


POVINNÉ ZKOUŠKY PROFILOVÉ A SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY:
(stanovené ředitelkou školy dle § 79, odst. 3 zákona 561/2004 Sb.
ve znění pozdějších předpisů - profilová část)


10. - 11.04. písemná práce společné části (český + anglický jazyk)

0x.05. písemná práce společné části (anglický jazyk)
0x.05. DT společné části (český jazyk)
0x.05. DT společné části (anglický jazyk)
0x.05. DT společné části (německý jazyk)

1x.05. termín uvolnění výsledků didaktických testů

(TERMÍNY PÍSEMNÉHO BLOKU SČ MZ JSOU ZVEŘEJNĚNY
DLE JARNÍHO JZS PRO ROK 2019 VYDANÉHO CERMATEM.)


27.05. ODP - test funkčnosti maturitní práce

28.05. praktická zkouška profilové části

 

29.05. ústní zkouška profilové části (odborné předměty)
30.05. ústní zkouška profilové části (
ekonom. předměty)

0x.06. nejzazší termín uvolnění hodnocení písemných prací

04.06. DOP ústní zkouška společné části (český jazyk)

05.06. DOP ústní zkouška společné části (anglický jazyk)


0x.06. termín předání maturitních vysvědčení studentům
1x.06. nejzazší termín uvolnění protokolů o výsledcích SČ MZ


(datum předání maturitních
vysvědčení a protokolů o výsledcích
SČ MZ
studentům
proběhne dle maturitního kalendáře Cermatu)
 

Konkrétní časové rozpisy zkoušek profilové i ústní společné části
naleznete
ZDE

NEPOVINNÉ ZKOUŠKY PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY:
(stanovené ředitelkou školy dle § 79, odst. 3 zákona 561/2004 Sb.
ve znění pozdějších předpisů - profilová část)

05.06. ústní zkouška z MATEMATIKY (v dopoledních hodinách)
06.06. ústní zkouška z ANGLICKÉHO jazyka (v odpoledních hodinách)
06.06. ústní zkouška z NĚMECKÉHO jazyka (v odpoledních hodinách)


ČASOVÝ HARMONOGRAM (OPRAVNÝCH) MATURIT - podzim 2019:

0x.09. písemná práce společné části (anglický jazyk)
0x.09. písemná práce společné části (český jazyk)
0x.09. DT společné části (český jazyk)
0x.09. DT společné části (anglický jazyk)
0x.09. DT společné části (německý jazyk)

??.09.
ODP zkoušky profilové části
??.09. ODP ústní zkoušky společné částiVeškeré dotazy, nejasnosti atp. směřujte na koordinátora státních maturit
pana Wettera na email [email protected] nebo v případě
potřeby na tel. 721 375 773

Akce

Blanenský Čtyřlístek 2019
Blanenský Čtyřlístek 2019

velký sál Dělnického domu v Blansku

19.3.2019
Turistická sezona na věži
Turistická sezona na věži

Věž kostela sv. Martina Blansko

6.4.2019