Maturita 2017/2018 - kalendář


ČASOVÝ HARMONOGRAM STÁTNÍCH MATURIT - jaro (podzim) 2018:

Odevzdání přihlášek studenty ředitelce školy k maturitnímu termínu jaro 2018
je pro letošní rok stanoveno na 1. prosince 2017
Žáci obdrží výpisy z přihlášky k MZ nejpozději do 20. prosince 2017
Podepsaný protokol výpisu z přihlášky k MZ odevzdají žáci též nejpozději
do 20. prosince 2017

Losování otázek k praktické maturitě proběhne v den předávání pololetního vysvědčení.

Odevzdání vlastního seznamu literárních děl ředitelce školy v maturitnímu termínu
jaro i podzim 2017 je pro letošní rok stanoveno na 28. března 2018
Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u ústní zkoušky společné části z pracovních listů ČJL ke VŠEM dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl..!

Odevzdání maturitní práce -nejpozději do 20. dubna 2018


POVINNÉ ZKOUŠKY PROFILOVÉ A SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY:
(stanovené ředitelkou školy dle § 79, odst. 3 zákona 561/2004 Sb.
ve znění pozdějších předpisů - profilová část)


11.04. písemná práce společné části (český jazyk)

02.05. písemná práce společné části (anglický jazyk)
03.05. DT společné části (český jazyk)
04.05. DT společné části (anglický jazyk)
04.05. DT společné části (německý jazyk)

15.05. termín uvolnění výsledků didaktických testů

(TERMÍNY PÍSEMNÉHO BLOKU SČ MZ JSOU ZVEŘEJNĚNY
DLE JARNÍHO JZS PRO ROK 2018 VYDANÉHO CERMATEM.)


28.05. ODP - test funkčnosti maturitní práce

29.05. DOP praktická zkouška profilové části CR4

 

30.05. DOP ústní zkouška profilové části (odborné předměty)
31.05. DOP ústní zkouška profilové části (
ekonom. předměty)

04.06. nejzazší termín uvolnění hodnocení písemných prací

05.06. DOP ústní zkouška společné části (český jazyk)

06.06. DOP ústní zkouška společné části (anglický jazyk)


08.06. termín předání maturitních vysvědčení studentům
15.06. nejzazší termín uvolnění protokolů o výsledcích SČ MZ


(datum předání maturitních
vysvědčení a protokolů o výsledcích
SČ MZ
studentům
proběhne dle maturitního kalendáře Cermatu)
 

Konkrétní časové rozpisy zkoušek profilové i ústní společné části
naleznete
ZDE

NEPOVINNÉ ZKOUŠKY PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY:
(stanovené ředitelkou školy dle § 79, odst. 3 zákona 561/2004 Sb.
ve znění pozdějších předpisů - profilová část)

05.06. ústní zkouška z MATEMATIKY (v dopoledních hodinách)
06.06. ústní zkouška z ANGLICKÉHO jazyka (v odpoledních hodinách)
06.06. ústní zkouška z NĚMECKÉHO jazyka (v odpoledních hodinách)

 

 

 


ČASOVÝ HARMONOGRAM (OPRAVNÝCH) MATURIT - podzim 2018:

03.09. písemná práce společné části (anglický jazyk)
04.09. písemná práce společné části (český jazyk)
04.09. DT společné části (český jazyk)
05.09. DT společné části (anglický jazyk)
05.09. DT společné části (německý jazyk)

??.09.
ODP zkoušky profilové části
??.09. ODP ústní zkoušky společné částiVeškeré dotazy, nejasnosti atp. směřujte na koordinátora státních maturit
pana Wettera na email [email protected] nebo v případě
potřeby na tel. 721 375 773