Učíme se v letadle

V listopadu 2019 se žáci Střední školy cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o. Blansko zúčastnili kurzu „Letuškou/stevardem na zkoušku“. Studenti oborů Palubní stevard a Cestovní ruch dostali jedinečnou možnost, kterou jim škola zajistila ve spolupráci s Českými aeroliniemi, a sice nahlédnout pod pokličku letecké dopravy a vyzkoušet si práci stevarda na vlastní kůži.

let1

Do Prahy na Letiště Václava Havla v Ruzyni, kde se školení konalo, jsme z Blanska vyjížděli prvním ranním rychlíkem. Odjezd v tak brzkou ranní hodinu nebyl příjemný, leč nadšené očekávání bylo větší, než rozmrzelost z tak časného vstávání. Kurz se konal ve výcvikovém středisku Czech Aviation Training Centre, jediném toho typu v České republice. Žáci obdrželi uniformy leteckého personálu a po celou dobu kurzu byli nastrojeni jako pravý stevard či stevardka společnosti ČSA.

V první části kurzu, která byla pojata jako přednáška, jsme se od sympatických a zkušených letušek ČSA dověděli spoustu zajímavých informací od historie letectví a palubních služeb v letadlech, přes podmínky přijetí k tak nádhernému a zároveň náročnému povolání, až po meterologii a každodenním povinnosti stevardů.

V další části si pak žáci sami vyzkoušeli práci na palubě letadla. Výcvikové centrum má obdivuhodné vybavení, včetně simulačních modelů letadel, ve kterém probíhá i proškolování již stávajících stevardů společnosti. V reálném prostředí si tak studenti zkusili hlášení, start i přistávání letadla, servis pokrmů a nápojů a v neposlední řadě i nejočekávanější část – řízenou evakuaci. Všichni se oblékli do bílých kombinéz a po nafouknuté evakuační skluzavce se sklouzli z letadla dolů.


V poslední části kurzu nás letušky provedly celým výcvikovým centrem, ukázaly nám simulační modely dalších letadel a kokpitů a do jednoho nám dokonce dovolily nahlédnout – od pravé pilotní kabiny k nerozeznání. Jako doklad o absolvovaném cvičení dostal každý žák diplom se svým jménem potvrzený společností ČSA.
 

let2

Výcvikový den uběhnul rychleji, než by se kdokoliv z nás nadal, a my jsme se v pozdním odpoledni rozloučili s našimi školiteli a vydali se na cestu domů. Pro všechny zúčastněné byl kurz nejen obrovským přínosem, ale i nesmírně obohacující a zajímavou zkušeností plnou nezapomenutelných zážitků.

Také tentokrát se tedy jedna z nejoblíbenějších odborných aktivit Střední školy cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o. Blansko – kurz „Letuškou/stevardem na zkoušku“ – velmi vydařila. Nezanedbatelným pozitivem pro žáky byla také finanční stránka, neboť plnou polovinu částky za kurz uhradila za žáky soukromá škola, což pro ně znamenalo úsporu celých 2.000,- Kč!

 

 

 

Akce