Svatý Martin opět profesně podpořil naše studenty

Spolupořadatelství jedné z nejdůležitějších akcí v blanenském kalendáři - Vítání svatého Martina – je pro naši školu již samozřejmostí. A není to náhodou - akce tohoto typu a rozsahu totiž umožňuje žákům všech oborů vyzkoušet si v reálných situacích činnosti, které budou zanedlouho součástí jejich zvolené profese.

Blanenské Vítání svatého Martina znamená skutečný vrchol v mimovýukových aktivitách Střední školy cestovního ruchu a gastronomie a je bezpochyby největší akcí, na které se škola organizačně podílí. A je také nejvýznamnější příležitostí, kdy se široká veřejnost může blíže seznámit s úrovní odborných dovedností studentů, s filozofií a směřováním celé školy a také s nápaditostí, s jakou je přistupováno k naplňování jednoho z hesel, jimiž se pedagogové školy řídí při své práci: Méně v lavicích, více v realitě!

IMG_2564

A tak se budoucí profesionálové v oboru Cestovní ruch už od pátku 08. 11. procvičili v průvodcovství v historickém objektu, kterým je barokní pýcha Blanska, kostel svatého Martina. Zde prováděli i na obnovené trase v interiéru, která byla doposud zpřístupněna jen výjimečně. Nechyběla pochopitelně ani nabídka prohlídek ve věži kostela, a to v dvojí podobě – denní, „medové“ prohlídky zvolil ten, kdo se při výstupu do výšek rád posilní medovým čajem nebo pravou Svatomartinskou medovinou, zatímco oblíbené noční prohlídky čekaly na ty, kteří chtěli stejný okamžik prožít v duchu romantickém – při světle svíček a s výhledem na panorama večerně rozsvíceného města.

Naši Kuchaři – číšníci se ujali gastronomické části programu, které opět dominoval Svatomartinský bar s bohatou nabídkou a v páteční podvečer přibyla ještě Svatomartinská kinokavárnička, kde šálek horkého nápoje doprovodil naši projekci o evropské Stezce svatého Martina. A plné ruce práce měli i mladí Barmani – sommelieři, neboť jako každým rokem byl velký zájem o Svatomartinské víno, sváteční pivní speciál z minipivovaru ve Vískách a zejména o krále naší nápojové nabídky - bílý punč, který se pod názvem Martinův bílý kůň připravoval pro návštěvníky v desítkách litrů.

IMG_2578

Závěrem poděkujme nejen samotným studentům a jejich pedagogům za precizní zvládnutí práce, ale také těm tisícům lidí, kteří se o svátečním víkendu odevzdali do péče studentů naší školy. Podpořili je tak v jejich snažení, kterým dle vyjádření hlavních organizátorů velmi výrazně přispěli ke zdaru celé obrovské a prestižní akce, jakou Blanenské vítání svatého Martina bezesporu je.

 

 

Akce

Turistická sezona na věži
Turistická sezona na věži

Věž kostela sv. Martina Blansko

7.5.2022
3. kolo přijímacích zkoušek
3. kolo přijímacích zkoušek

druhé patro budovy školy

27.5.2022