Svatý Martin opět profesně podpořil naše studenty

Spolupořadatelství jedné z nejdůležitějších akcí v blanenském kalendáři - Vítání svatého Martina – je pro naši školu již samozřejmostí. A není to náhodou - akce tohoto typu a rozsahu totiž umožňuje žákům všech oborů vyzkoušet si v reálných situacích činnosti, které budou zanedlouho součástí jejich zvolené profese.

Blanenské Vítání svatého Martina znamená skutečný vrchol v mimovýukových aktivitách Střední školy cestovního ruchu a gastronomie a je bezpochyby největší akcí, na které se škola organizačně podílí. A je také nejvýznamnější příležitostí, kdy se široká veřejnost může blíže seznámit s úrovní odborných dovedností studentů, s filozofií a směřováním celé školy a také s nápaditostí, s jakou je přistupováno k naplňování jednoho z hesel, jimiž se pedagogové školy řídí při své práci: Méně v lavicích, více v realitě!

IMG_2564

A tak se budoucí profesionálové v oboru Cestovní ruch už od pátku 08. 11. procvičili v průvodcovství v historickém objektu, kterým je barokní pýcha Blanska, kostel svatého Martina. Zde prováděli i na obnovené trase v interiéru, která byla doposud zpřístupněna jen výjimečně. Nechyběla pochopitelně ani nabídka prohlídek ve věži kostela, a to v dvojí podobě – denní, „medové“ prohlídky zvolil ten, kdo se při výstupu do výšek rád posilní medovým čajem nebo pravou Svatomartinskou medovinou, zatímco oblíbené noční prohlídky čekaly na ty, kteří chtěli stejný okamžik prožít v duchu romantickém – při světle svíček a s výhledem na panorama večerně rozsvíceného města.

Naši Kuchaři – číšníci se ujali gastronomické části programu, které opět dominoval Svatomartinský bar s bohatou nabídkou a v páteční podvečer přibyla ještě Svatomartinská kinokavárnička, kde šálek horkého nápoje doprovodil naši projekci o evropské Stezce svatého Martina. A plné ruce práce měli i mladí Barmani – sommelieři, neboť jako každým rokem byl velký zájem o Svatomartinské víno, sváteční pivní speciál z minipivovaru ve Vískách a zejména o krále naší nápojové nabídky - bílý punč, který se pod názvem Martinův bílý kůň připravoval pro návštěvníky v desítkách litrů.

IMG_2578

Závěrem poděkujme nejen samotným studentům a jejich pedagogům za precizní zvládnutí práce, ale také těm tisícům lidí, kteří se o svátečním víkendu odevzdali do péče studentů naší školy. Podpořili je tak v jejich snažení, kterým dle vyjádření hlavních organizátorů velmi výrazně přispěli ke zdaru celé obrovské a prestižní akce, jakou Blanenské vítání svatého Martina bezesporu je.