Závěrečné zkoušky oboru KB 2024


INFORMACE K JEDNOTNÝM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM 2023:


- VŠEOBECNÉ INFO KE KONÁNÍ ZKOUŠEK 2023/24 (ve formátu PDF)
- POKYNY PRO TVORBU "SOP" 2024 (ve formátu PDF)
- VZOR TITULNÍ STRANY "SOP" (ve formátu DOCX)

- TEMATICKÉ OKRUHY ZZ 2024 - ústní zkouška ODBORNÉ (ve formátu PDF)
- TEMATICKÉ OKRUHY ZZ 2024 - ústní zkouška EKO (ve formátu PDF)
- TEMATICKÉ OKRUHY ZZ 2024 - písemná zkouška ODB/EKO (ve formátu PDF)

* ČASOVÝ HARMONOGRAM PÍSEMNÉ ČÁSTI ZZ (ve formátu PDF)
* ČASOVÝ HARMONOGRAM PRAKTICKÉ ČÁSTI ZZ - škola (ve formátu PDF)
* ČASOVÝ HARMONOGRAM PRAKTICKÉ ČÁSTI ZZ - pracoviště OV (ve formátu PDF)
* ČASOVÝ HARMONOGRAM ÚSTNÍ ČÁSTI ZZ (ve formátu PDF)


Veškeré dotazy, nejasnosti atp. směřujte na koordinátora JZZ - zástupce
ředitelky Střední školy cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o. p. Jagláře.

Akce