Maturita 2023/2024 - okruhy a rozpisy


* Tematické okruhy ANGLICKÝ JAZYK (ve formátu PDF)
* Tematické okruhy NĚMECKÝ JAZYK (ve formátu PDF)

* Kánon titulů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (ve formátu PDF)

* Tematické okruhy ODBORNÉ PŘEDMĚTY - CR (ve formátu PDF)
* Tematické okruhy ODBORNÉ PŘEDMĚTY - PS (ve formátu PDF)

* Tematické okruhy EKONOMICKÉ PŘEDMĚTY - CR/PS (ve formátu PDF)

 

* Zadání PRAKTICKÉ ZKOUŠKY (všechny obory)  (ve formátu PDF)


* Instrukce k PRAKTICKÉ ZKOUŠCE - CR (ve formátu PDF)
* Instrukce k PRAKTICKÉ ZKOUŠCE - PS (ve formátu PDF)

* Tematické okruhy NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY (ve formátu PDF)

* Kritéria hodnocení zkoušek SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ  » » »
* Katalog požadavků zkoušek SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ  » » »

* Kritéria hodnocení zkoušek PROFILOVÉ ČÁSTI MZ (ve formátu PDF)

* Ustanovení ŘŠ ke konání zkoušek PROFILOVÉ ČÁSTI MZ (ve formátu PDF)

 


JARNÍ TERMÍN 2024:

* Časové a jmenné rozpisy PZ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ (ve formátu PDF)
* Časové a jmenné rozpisy PRAKTICKÉ ZKOUŠKY MZ (ve formátu PDF)
* Časové a jmenné rozpisy ÚZ PROFILOVÉ ČÁSTI MZ (ve formátu PDF)

 

 

PODZIMNÍ TERMÍN 2024:
 

* Kritéria hodnocení zkoušek SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ - podzim 2024  » » »


* Časové a jmenné rozpisy PRAKTICKÉ ZKOUŠKY MZ (ve formátu PDF)
* Časové a jmenné rozpisy ÚZ PROFILOVÉ ČÁSTI MZ (ve formátu PDF)
* Časové a jmenné rozpisy ÚZ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ (ve formátu PDF)

Veškeré dotazy, nejasnosti atp. směřujte na koordinátora státních maturit
pana Wettera na email [email protected] nebo v případě
potřeby na tel. 721 375 773

Akce