Informace ke studiu - Palubní stevard


Typ studia: čtyřletý studijní obor s maturitou
Forma studia: denní
Certifikace: maturitní vysvědčení

Vstupní předpoklady žáků: úspěšné absolvování 9. ročníku ZŠ a přijímacího řízení zahrnující jednotnou přijímací zkoušku (https://prijimacky.cermat.cz/) a školní zkoušku (zjištění zájmu o obor interaktivní formou)


Charakteristika vzdělávacího programu:

 1. všeobecně vzdělávací předměty (český jazyk, matematika, společenské vědy, informační a komunikační technologie…)
 2. cizí jazyky (standardně angličtina, němčina + možnost jiného jazyka formou nepovinného předmětu)
 3. ekonomicko-manažerské předměty (ekonomika cestovního ruchu, management, marketing, právní nauka…)
 4. odborné předměty obecného zaměření (technika cestovního ruchu, zeměpis cestovního ruchu, průvodcovství, komunikace v cestovním ruchu…)
 5. odborné předměty profilující (základy dopravy, geografie dopravy, palubní služby, obsluha v dopravních prostředcích, místopis cílových destinací…)
 6. odborná praxe - realizuje se dle ročníku přímo na palubách partnerských dopravních společností (LEO Express, České dráhy, Student Agency) v ČR i v zahraničí + v případě zájmu i v jiných zařízeních a institucích cestovního ruchu / průměrná doba praxe v ročníku 60 hodin /


Možnosti uplatnění absolventa:

 • Stevard(ka) na palubách luxusních vlaků, lodí, dálkových autobusů a letadel (po absolvování doplňkového kurzu), vedoucí kabiny
 • Pracovník na dalších pozicích dopravních společností (marketingových, organizačních, obchodních apod.)
 • Pracovník cestovní kanceláře, delegát, průvodce, pracovník turistického centra
 • Pracovník managementu firem podnikajících v oblasti dopravních, turistických, příp. gastronomických služeb
 • Samostatný podnikatel v oblasti poskytování služeb cestovního ruchu
 • Návazné studium na vyšší odborné či vysoké škole


KÓD OBORU: 65 - 42 - M / 02

Akce

Veletrh středních škol
Veletrh středních škol

sokolovna Boskovice

20.9.2023