Odborní partneři

Naše škola úzce spolupracuje s významnými firmami z oblasti gastronomie a cestovního ruchu. Jejich pomoc je velmi významná a umožňuje škole nebývalou formou zatraktivňovat žákům výukový proces a doplňovat osnovy o stále nové, moderní poznatky z praxe. Vážíme si rovněž nemalé materiální pomoci při zabezpečování praktické výuky i gastronomických akcí.
 

Mezi naše odborné partnery patří: