Interní směrnice školy


INTERNÍ SMĚRNICE ŠKOLY - ODBORNÁ PRAXE, VÝCVIK:

* Směrnice pro organizaci OP - CR (ve formátu PDF)
* Směrnice pro organizaci OP - PS (ve formátu PDF)
* Směrnice pro organizaci OP - GM (ve formátu PDF)

* Směrnice pro organizaci OV - KČ, BS (ve formátu PDF)

* Vnitřní řád odměňování žáků za produktivní
činnost - KČ, BS (ve formátu PDF)


INTERNÍ SMĚRNICE ŠKOLY - PROVOZ ŠKOLY:
 
* Směrnice o využívání školní šatny a k používání
šatních kříněk žáky
(ve formátu PDF)

* Provozní řád sportovní haly Údolní v Blansku
závazný pro žáky školy
(ve formátu PDF)