Kuchař - Číšník


Hlavní důraz je kladen na výuku odborných předmětů, v nichž žáci získávají znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání svého budoucího povolání. Realizace tohoto cíle probíhá na škole ve třech rovinách:

PŘÍPRAVA POKRMŮ
Hlavním pilířem přípravy mladých kuchařů je samozřejmě výuka přípravy teplých pokrmů. Zastáváme názor, že praktické činnosti se mají učit prakticky a proto v maximální možné míře nahrazujeme nezáživnou teorii tím, že žáci sami vaří pod dozorem mistra odborné výchovy v našich odborných učebnách. Získávají tak potřebné dovednosti jak z oblasti klasických hotových jídel, tak minutkových pokrmů a nezapomínáme rovněž např. na pizzu, čínskou nebo vegetariánskou kuchyni, abychom reagovali na současnou poptávku v restauracích.


OBSLUHA
Od prvního týdne jsou naši žáci vedeni k osvojování všech potřebných dovedností z oblasti obsluhy hostů v restauracích, barech a dalších gastronomických střediscích, ale i při slavnostních a mimořádných příležitostech, jako jsou bankety, rauty, společenské večery apod. To vše opět především v praktické podobě. Je bezpochyby lepší získat zmíněné znalosti při slavnostní tabuli u šestichodového menu, než se učit nazpaměť poučky z učebnice. S ohledem na komplexnost přípravy mladých číšníků jsou do výuky zařazeny také např. flambování či příprava speciálních káv, ale i inventura zboží a výpočet denních tržeb.

NAUKA O POTRAVINÁCH, NÁPOJÍCH A VÝŽIVĚ
Nedílnou součástí našeho úsilí je předat žákům co nejužitečnější informace o potravinách a nápojích, se kterými přijdou v praxi do styku. Největší zájem je přitom soustředěn na umění posuzování jakosti při jejich přejímce a správné skladování. Zejména u nápojů pak žáci ocení, když se dokáží zorientovat ve stále bohatším sortimentu, který v současné době provozovny nabízejí. Týká se to např. piva, značkových destilátů a nejvíce asi vína, na což škola zareagovala zařazením zcela nového předmětu Základy barmanství a sommelierství. Zajímavé je určitě dozvědět se i zásady správné výživy i moderních výživových směrů, jako jsou vegetariánství nebo dělená strava a základy dietního stravování.

Barmanství
Tato soukromá škola je barmanstvím proslulá. Pod vedením zkušených profesionálních barmanů se mohou žáci v nezvykle velké míře věnovat jak jeho klasické formě, tak efektnímu volnému stylu, díky němuž zaznamenávají ti nejlepší nadšené aplausy z řad diváků našich pódiových vystoupení. Barmanské umění provází školu na většině akcí, jichž s účastní, v čele s juniorskou soutěží Amundsen cup, kterou každoročně pořádá. Pro zájemce zajišťujeme i barmanský kurz v Brně, kde získají všeobecně uznávaný certifikát.Studená kuchyně
Společenské akce současnosti - to jsou především rauty. A jejich základnímu článku, studené kuchyni, je na naší škole věnována zásadní pozornost. Žáci si mohou během řádné výuky i nepovinných předmětů vyzkoušet přípravu zajímavých specialit zcela v duchu moderní zážitkové gastronomie. A sklízet pak pochvaly od hostů různých institucí a podniků, které školu často o tyto služby žádají / Lotyšský konzulát Brno, Citroen Brno, Akademie věd Brno, Městský úřad Blansko, Zámek Blansko, Pivovar Černá Hora, Komerční banka Blansko, Firmy DIS Brno a BOIS Blansko, ZŠ Erbenova a Dvorská a další/SOMMELIÉRSTVÍ
Tento mladý obor se velmi rychle zařadil mezi nejvýznamnější a nejžádanější gastronomické specializace. Znalcům vína a jeho servisu patří budoucnost v oboru a mají nejen zasloužené uznání, ale jsou i zvýhodněni při hledání zaměstnání. Kromě toho mají naši žáci příležitost pravidelných konzultací s odborníky z řad našich partnerů, ale především možnost navštívit osobně vinařské oblasti a vidět, jak se víno pěstuje a vyrábí. I v této oblasti mohou dosáhnout vyšší kvalifikace, neboť škola zprostředkovává sommelierská školení, potvrzená osvědčením.

PŘÍPRAVA SLAVNOSTNÍCH TABULÍ
Nezůstáváme pozadu ani v tomto, pro návštěvníky provozoven tak atraktivním odvětví. Dávnou minulostí jsou bezduché, bíle prostřené slavnostní stoly s jedinou květinovou dekorací. Dnes vedou netradiční, kreativní tabule, při nichž může číšník naplno rozvinout svou nápaditost, smysl pro estetiku a schopnost zaujmout zákazníka něčím novým, neokoukaným. To vše ale při dodržení všech odborných pravidel, aby náš absolvent obstál i v nejlepších hotelech při jejich přípravě nebo při tvorbě slavnostního menu.