Informace ke studiu - Kuchař - Číšník


Typ studia: tříletý obor, ukončený závěrečnou zkouškou
Forma studia: denní
Certifikace: výuční list (možno přímo pokračovat v nástavbovém studiu)

Vstupní předpoklady žáků: úspěšné absolvování 9. ročníku ZŠ
bez přijímacích zkoušek
bez prospěchových omezení

Povinnost dokládat na přihlášce na SŠ zdravotní způsobilost ke vzdělávání od lékaře (dle NV č. 211/2010 Sb.): ANO


Charakteristika vzdělávacího programu:

 1. všeobecně vzdělávací předměty (český jazyk, matematika, základy přírodních věd, informační a komunikační technologie…)
 2. cizí jazyky (standardně angličtina, němčina + možnost jiného jazyka formou nepovinného předmětu)
 3. ekonomicko-manažerské předměty (ekonomika, základy obchodní komunikace v cizím jazyce…)
 4. odborné předměty obecného zaměření (technika obsluhy, profesní etika, gastronomická technologie, gastronomická administrativa a komunikace…)
 5. odborné předměty profilující (základy barmanství a sommelierství, moderní výživa, technologie, potraviny a nápoje...)
 6. odborná praxe - realizuje se dle ročníku v gastronomických zařízeních s výrazným zaměřením na barové a sommelierské provozy (organizace praxe: každý druhý týden v rozsahu 30 – 35 hodin)


Možnosti uplatnění absolventa:

 • Pracovník v hotelech, restauracích, barech a dalších provozovnách jako kuchař, číšník nebo provozní
 • Specialista na studenou kuchyni, zahraniční kuchyni nebo slavnostní obsluhu
 • Pracovník cateringových a potravinářských firem
 • Zaměstnanec firem, zabývajících se dovozem a prodejem gastronomického zařízení
 • Samostatný podnikatel v oblasti poskytování gastronomických služeb
 • Návazné studium na nástavbě a získání maturitního vysvědčení


KÓD OBORU: 65 - 51 - H / 01

Akce

Rodičovské schůzky
Rodičovské schůzky

budova školy 4NP

23.4.2024