Informace ke studiu - Kuchař - Číšník


Typ studia: tříletý obor, ukončený závěrečnou zkouškou
Forma studia: denní
Certifikace: výuční list (možno přímo pokračovat v nástavbovém studiu)

Vstupní předpoklady žáků: úspěšné absolvování 9. ročníku ZŠ
bez jednotných přijímacích zkoušek
bez prospěchových omezeníJedná se o tříletý učební obor, určený pro hochy i dívky, zakončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Absolvent dosáhne středního odborného vzdělání a může buďto nastoupit do zaměstnání, nebo se ucházet o přijetí do studijního oboru, navazujícího na předešlou přípravu / na naší škole je možné přímo postoupit do nástavbového oboru společné stravování, ukončeného maturitou /.

Důraz je kladen na výuku odborných předmětů. Mezi ně patří technologie přípravy pokrmů, stolničení, potraviny a výživa, zařízení provozoven, ale také předmět zařazený nově, který se vyučuje jen na některých školách a který umožňuje žákům rozšířit si znalosti a dovednosti dle svého zájmu - základy barmanství ,a sommelierství. Nezbytností je samozřejmě odborný výcvik, realizovaný pouze v provozovnách společného stravování, tedy s možností získání skutečné praxe. S okruhem předmětů odborných souvisí ekonomika> a další předměty potřebné ke kvalitní přípravě na budoucí povolání / práce s počítačem, společenská výchova, cizí jazyk /. Kromě toho jsou součástí učebního plánu všeobecně vzdělávací předměty,jako český jazyk, matematika, základy přírodních věd, občanská nauka a tělesná výchova.


KÓD OBORU: 65 - 51 - H / 01