Nástavbový obor Gastronomický management


MÁTE ZÁJEM

- doplnit si své odborné vzdělání po získání výučního listu?
- zvýšit své šance na trhu práce dalším stupněm kvalifikace?
- naučit se pohlížet na svou profesi číšníka či kuchaře z pozice vedoucího?
- pracovat jako hoteliér, provozní, šéfkuchař, podnikatel v gastronomii, příp. v jiných funkcích nižšího a středního managementu?
- studovat moderním způsobem, kdy ve výuce mají nezastupitelné místo exkurze a zájezdy?

DSC00718


PAK JE TADY ŘEŠENÍ V PODOBĚ NÁSTAVBOVÉHO STUDIA !

Akce

Rodičovské schůzky
Rodičovské schůzky

budova školy 4NP

23.4.2024