Nástavbový obor Gastronomický management


MÁTE ZÁJEM

  • doplnit si své odborné vzdělání po získání výučního listu?
  • zvýšit své šance na trhu práce dalším stupněm kvalifikace?
  • naučit se pohlížet na svou profesi číšníka či kuchaře z pozice vedoucího?
    pracovat jako hoteliér, provozní, šéfkuchař, podnikatel v gastronomii, příp. v jiných funkcích nižšího a středního managementu?
  • studovat moderním způsobem, kdy ve výuce mají nezastupitelné místo exkurze a zájezdy?


PAK JE TADY ŘEŠENÍ V PODOBĚ NÁSTAVBOVÉHO STUDIA!