Informace ke studiu - Gastronomický management


Typ studia: nástavbový obor s maturitou
Forma studia: denní, dvouletá
Certifikace: maturitní vysvědčení


Vstupní předpoklady žáků:

  • absolvování učebního oboru kuchař, číšník nebo kuchař – číšník, příp. absolvování rekvalifikace / v případě, že uchazeč disponuje výučním listem jiného oboru – možno uskutečnit na naší škole / a přijímacího řízení - Střední škola cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o. Blansko nebude v tomto roce zahrnovat do přijímacího řízení jednotnou přijímací zkoušku - konat se bude pouze školní zkouška  (zjištění zájmu o obor interaktivní formou).
  • bez prospěchových omezení

Informace ke studiu - Gastronomický management

KÓD OBORU: 65 - 41 - L / 51