Informace ke studiu - Cestovní ruch


Typ studia: čtyřletý studijní obor s maturitou
Forma studia: denní
Certifikace: maturitní vysvědčení

Vstupní předpoklady žáků: úspěšné absolvování 9. ročníku ZŠ a přijímacího řízení - Střední škola cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o. Blansko nebude v tomto roce zahrnovat do přijímacího řízení jednotnou přijímací zkoušku - konat se bude pouze školní zkouška (zjištění zájmu o obor interaktivní formou)


Charakteristika vzdělávacího programu:

 1. odborné vzdělávání:
  - cestovní ruch, zeměpis cestovního ruchu, průvodcovské služby, lázeňství a wellness, regionální turistka, dějiny kultury.
 2. ekonomicko – právní příprava: - ekonomika, podnikání, management, marketing, právo
 3. jazyková příprava - 2 cizí jazyky / maturitní zkouška povinná z jednoho z nich /
 4. formování společenských a intelektuálních dovedností manažera - společenská kultura, etika, administrativa a informatika v cestovním ruchu, výpočetní technika
 5. všeobecné vzdělávání - spektrum předmětů běžných v ostatních typech středních škol / český jazyk, společenské vědy, matematika /
 6. praxe - realizuje se dle ročníku v zařízeních a institucích regionálního, tuzemského i zahraničního cestovního ruchu / průměrná doba praxe v ročníku 60 hodin /


Možnosti uplatnění absolventa:

 • Pracovník cestovní kanceláře, delegát, průvodce, pracovník turistického centra
 • Pracovník ubytovacího zařízení, rekreačního střediska, lázeňského zařízení
 • Pracovník recepce nebo marketingu
 • Organizační pracovník firem podnikajících v oblasti cestovního ruchu, rekreace a wellness
 • Samostatný podnikatel v oblasti poskytování ubytovacích a rekreačních služeb
Informace ke studiu - Cestovní ruch


KÓD OBORU: 65 - 42 - M / 02