Informace ke studiu - Cestovní ruch


Typ studia: čtyřletý studijní obor s maturitou
Forma studia: denní
Certifikace: maturitní vysvědčení

Vstupní předpoklady žáků: úspěšné absolvování 9. ročníku ZŠ a přijímacího řízení zahrnující jednotnou přijímací zkoušku (https://prijimacky.cermat.cz/) a školní zkoušku (zjištění zájmu o obor interaktivní formou)

Povinnost dokládat na přihlášce na SŠ zdravotní způsobilost ke vzdělávání od lékaře (dle NV č. 211/2010 Sb.): NE


Charakteristika vzdělávacího programu:

 1. všeobecně vzdělávací předměty (český jazyk, matematika, společenské vědy, informační a komunikační technologie…)
 2. cizí jazyky (standardně angličtina, němčina + možnost jiného jazyka formou nepovinného předmětu)
 3. ekonomicko-manažerské předměty (ekonomika cestovního ruchu, management, marketing, právní nauka…)
 4. odborné předměty obecného zaměření (technika cestovního ruchu, zeměpis cestovního ruchu, průvodcovství, komunikace v cestovním ruchu…)
 5. odborné předměty profilující (cestovní ruch, zeměpis cestovního ruchu, průvodcovské služby, lázeňství a wellness, regionální turistka, management sportu a her...)
 6. odborná praxe - realizuje se dle ročníku v zařízeních a institucích regionálního, tuzemského i zahraničního cestovního ruchu / průměrná doba praxe v ročníku 60 hodin /


Možnosti uplatnění absolventa:

 • Pracovník cestovní kanceláře, delegát, průvodce, pracovník turistického centra
 • Pracovník ubytovacího zařízení, rekreačního střediska, lázeňského zařízení
 • Pracovník recepce nebo marketingu
 • Organizační pracovník firem podnikajících v oblasti cestovního ruchu, rekreace a wellness
 • Samostatný podnikatel v oblasti poskytování ubytovacích a rekreačních služeb
 • Návazné studium na vyšší odborné či vysoké škole


KÓD OBORU: 65 - 42 - M / 02

Akce

Rodičovské schůzky
Rodičovské schůzky

budova školy 4NP

23.4.2024