Informace o studiu - Barman - Sommelier


Typ studia: tříletý obor, ukončený závěrečnou zkouškou
Forma studia: denní
Certifikace: výuční list (možno přímo pokračovat v nástavbovém studiu)

Vstupní předpoklady žáků: úspěšné absolvování 9. ročníku ZŠ
bez přijímacích zkoušek
bez prospěchových omezení

Povinnost dokládat na přihlášce na SŠ zdravotní způsobilost ke vzdělávání od lékaře (dle NV č. 211/2010 Sb.): ANO


Charakteristika vzdělávacího programu:

 1. všeobecně vzdělávací předměty (český jazyk, matematika, základy přírodních věd, informační a komunikační technologie…)
 2. cizí jazyky (standardně angličtina, němčina + možnost jiného jazyka formou nepovinného předmětu)
 3. ekonomicko-manažerské předměty (ekonomika, základy obchodní komunikace v cizím jazyce…)
 4. odborné předměty obecného zaměření (technika obsluhy, profesní etika, gastronomická technologie, gastronomická administrativa a komunikace…)
 5. odborné předměty profilující (barmanství klasické i free-styleové, nauka o nápojích, sommelierství - včetně baristiky, moderní gastronomické trendy...)
 6. odborná praxe - realizuje se dle ročníku v gastronomických zařízeních s výrazným zaměřením na barové a sommelierské provozy (organizace praxe: každý druhý týden v rozsahu 30 – 35 hodin)


Možnosti uplatnění absolventa:

 • Pracovník koktejlových i klasických barů, vináren a vinoték
 • Pracovník firem, zabývajících se dovozem a prodejem nápojů
 • Specialista na barmanství, sommelierství a nápojářství v hotelech a restauracích
 • Číšník nebo kuchař v hotelech, restauracích a dalších provozovnách (součástí je vyučení v odbornosti kuchař – číšník)
 • Samostatný podnikatel v oblasti poskytování gastronomických služeb
 • Návazné studium na nástavbě a získání maturitního vysvědčení


KÓD OBORU: 65 - 51 - H / 01