Informace ke studiu - Animátor volného času


Typ studia: čtyřletý studijní obor s maturitou
Forma studia: denní
Certifikace: maturitní vysvědčení

Vstupní předpoklady žáků: úspěšné absolvování 9. ročníku ZŠ a přijímacího řízení zahrnující jednotnou přijímací zkoušku (https://prijimacky.cermat.cz/) a školní zkoušku (zjištění zájmu o obor interaktivní formou)

Povinnost dokládat na přihlášce na SŠ zdravotní způsobilost ke vzdělávání od lékaře (dle NV č. 211/2010 Sb.): NE


Charakteristika vzdělávacího programu:

 1. všeobecně vzdělávací předměty (český jazyk, matematika, společenské vědy, informační a komunikační technologie…)
 2. cizí jazyky (standardně angličtina a němčina + možnost jiného jazyka formou nepovinného předmětu)
 3. ekonomicko-manažerské předměty (ekonomika cestovního ruchu, management, marketing, právní nauka…)
 4. odborné předměty obecného zaměření (technika cestovního ruchu, zeměpis cestovního ruchu, průvodcovství, komunikace v cestovním ruchu…)
 5. odborné předměty profilující (management animačních činností, psychologie a zdravověda, management sportů a her, hotelové služby, animační činnosti…)
 6. odborná praxe - realizuje se dle ročníku přímo na smluvních pracovištích partnerských animačních agentur (BeFree…) v ČR i v zahraničí  + v případě zájmu i v jiných zařízeních a institucích cestovního ruchu


Možnosti uplatnění absolventa:

 • Animátor volnočasových činností v tuzemských i zahraničních hotelech a resortech
 • Pracovník na dalších pozicích animátorských a hotelových společností (manažerských, marketingových, organizačních, obchodních apod.)
 • Pracovník cestovní kanceláře, delegát, průvodce, pracovník turistického centra (součástí je maturita v odbornosti Cestovní ruch)
 • Pracovník v zábavních arénách, aquaparcích, herních areálech, rodinných a dětských centrech
 • Organizátor slavností, festivalů, společenských akcí, firemních a teambuildingových aktivit
 • Návazné studium na vyšší odborné či vysoké škole nebo podnikání v oboru
 

KÓD OBORU: 65 - 42 - M / 02