Základní informace o Střední škole cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o Blansko


- je soukromou školou, která si za dobu své existence vydobyla prestiž v celém regionu. Nabízí studium v těchto studijních a učebních oborech:

  • ve čtyřletém oboru Cestovní ruch (maturita)
  • ve čtyřletém oboru Palubní stevard (maturita)
  • tříletém oboru Barman - Sommelier (výuční list)
  • tříletém oboru Kuchař – číšník (výuční list)
  • u tříletých oborů s následnou možností dvouletého nástavbového studia Gastronomický management (maturita).


Studium probíhá atraktivní formou s množstvím moderních výukových prvků (praktická výuka, zájezdy, exkurze, cvičné akce – opravdová „škola hrou“).

Mezi významné aktivity školy patří také každoroční pořádání soutěžního festivalu Blanenský čtyřlístek.

Střední škola cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o. je zařazena do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z roku 1993, pod tímto názvem pak od roku 01. ledna 2018.

Akce

Opravné letní zkoušky 2024
Opravné letní zkoušky 2024

více info v sekci "STUDIUM"

27.8.2024