Školné - A co za to?

VE FORMĚ VÝUKY

 • moderní výukový program (méně v lavicích, více v realitě – exkurze, ochutnávky, návštěvy odborných firem, výklad v terénu…)
 • uskutečňování výuky v atraktivních podobách (praktické činnosti, zábavné večery, žákovské projekty, soutěže…– opravdová „škola hrou“)
 • série zájezdů v celém školním roce (muzikály, špičkové hotely, koktejlové bary, likérky, vinařské podniky, lázně, významné památky, Česká televize, Parlament ČR, Česká národní banka…).
 • vícedenní zájezdy hradí z 50 – 70 % škola

ZDARMA návštěvy všech veletrhů, výstav, filmových a divadelních představení, přednášek apod.

 • nové pojetí výuky zdravotní a tělesné výchovy a ZDARMA její praktická realizace – squash, bowling, bazén, fitness, wellness, masáže, zdravá výživa, sebeobrana …
 • nabídka odborných STÁŽÍ na různých místech ČR i v Evropě

PŘI STUDIU OBECNĚ

 • několik dnů volna navíc
 • zajišťování obědů ve vybraných restauracích, jejichž cenu hradí žákovi až z 50% škola
 • zajišťování obědů po dobu odborného výcviku ZDARMA
 • zajišťování všech učebnic školou a možnost jejich zpětného odkoupení po ukončení studia
 • individuální přístup ke každému žákovi

ZDARMA možnost zapůjčování odborné literatury a časopisů
ZDARMA využívání klasického internetu v PC učebně i WI-FI na patrech školy

Akce

Opravné letní zkoušky 2024
Opravné letní zkoušky 2024

více info v sekci "STUDIUM"

27.8.2024