Organizace vyučování

Rozvrh hodin počítá se začátkem vyučování v 8.00 , v 8.55, příp. v 9.50 hod. a končí dle rozvrhu jednotlivých tříd ve 12.30, 14.15, 15.10 anebo v 16.00 hod. / v pátky vždy jen do 12.30 /.

Výuka probíhá v kmenových učebnách, dále je k dispozici audiovizuální učebna, jazyková učebna, počítačová učebna a víceúčelový sál.

Odborné předměty se vyučují v moderní, nově vybavené gastronomické posluchárně, v místnosti pro výuku studené kuchyně a v praktické učebně obsluhy.

Výuka v oborech Cestovní ruch a Gastronomický management probíhá v budově školy tradičním středoškolským způsobem, odborná praxe je u těchto oborů soustředěna do několika týdnů školního roku
/ dle ročníku / a uskutečňuje se v termínech dohodnutých s pracovišti odborné praxe / státní zámek Rájec – Jestřebí, jeskyně Moravského krasu, informační centra Blansko a Boskovice, Brněnské veletrhy a výstavy a další /.

Výuka oboru Kuchař – číšník vychází z principu střídání týdne teoretické výuky a odborného výcviku, který je realizován na smluvních pracovištích v celém regionu. Odborný výcvik je nedílnou součástí přípravy žáků pro zvolený obor. Za racionální a skutečně kvalitní způsob uskutečňování odborného výcviku považujeme pouze takový, který se odehrává v reálném provozu – tedy v gastronomických zařízeních, zcela podle teze, že „zkoušet a hrát si můžeme ve škole“. Naproti tomu v hodinách odborného výcviku by měli žáci provádět opravdové pracovní úkony a zažívat opravdové situace. Proto je také veškerý náš odborný výcvik realizován ve smluvních pracovištích, hotelech, restauracích, barech a dalších provozovnách společného stravování. Většina těchto podniků sídlí přímo v Blansku, menší část se nachází v jeho okolí, abychom pokud možno zjednodušili docházku i dojíždějícím studentům.

Mezi naše smluvní pracoviště v současné době patří např.:

v Blansku

 • Hotel Panorama
 • Hotel Probe
 • Hotel Vyhlídka
 • Restaurace Pizzazz
 • Bowling centrum
 • Restaurace Aquapark

mimo Blansko

 • Penzion U hraběnky Petrovice
 • Hotel Broušek Sloup
 • Restaurace Lažánky
 • Pizzerie Alter Ego Boskovice
 • Restaurace Větrník Adamov
 • Restaurace U topolů Senetářov


a další.

Akce