Odborní partneři

Naše škola úzce spolupracuje s významnými firmami z oblasti gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu. Jejich pomoc je velmi významná a umožňuje škole nebývalou formou zatraktivňovat žákům výukový proces a doplňovat osnovy o stále nové, moderní poznatky z praxe.

 

Mezi naše odborné partnery patří:

part