Interní směrnice školy


INTERNÍ SMĚRNICE ŠKOLY - ODBORNÁ PRAXE, VÝCVIK:

* Směrnice pro organizaci OP - AVČ (ve formátu PDF)
* Směrnice pro organizaci OP - CR (ve formátu PDF)
* Směrnice pro organizaci OP - PS (ve formátu PDF)
* Směrnice pro organizaci OP - GM (ve formátu PDF)

* Směrnice pro organizaci OV - KČ, BS (ve formátu PDF)

* Vnitřní řád odměňování žáků za produktivní
činnost - KČ, BS (ve formátu PDF)


INTERNÍ SMĚRNICE ŠKOLY - PROVOZ ŠKOLY:
 
* Směrnice o využívání školní šatny a k používání
šatních skříněk žáky
(ve formátu PDF)

* Provozní řád sportovní haly Údolní a Mlýnská v Blansku
závazný pro žáky školy
(ve formátu PDF)

 

Akce

Veletrh středních škol
Veletrh středních škol

sokolovna Boskovice

20.9.2023