Přijímání do oborů KUCHAŘ ČÍŠNÍK a BARMAN SOMMELIER


Předpokladem pro přijetí ke studiu je splnění povinné školní docházky,
tj. 9 let základní školy. Jednotné přijímací zkoušky se na učebních oborech nekonají, uchazeč je přijat na základě přijímacího řízení, při kterém se zjišťuje především jeho zájem o zvolený obor.
Datum konání přijímacího řízení je stanoveno ministerstvem školství
/ duben /, ředitelka školy však využívá možnosti soukromé školy přijímat ke studiu po celý rok.

Akce

Blanenský Čtyřlístek 2019
Blanenský Čtyřlístek 2019

velký sál Dělnického domu v Blansku

19.3.2019
Turistická sezona na věži
Turistická sezona na věži

Věž kostela sv. Martina Blansko

6.4.2019