Přijímání do oborů KUCHAŘ ČÍŠNÍK a BARMAN SOMMELIER


Předpokladem pro přijetí ke studiu je splnění povinné školní docházky, tj. 9 let základní školy.

Jednotné přijímací zkoušky se na učebních oborech nekonají, uchazeč je přijat na základě přijímacího řízení, při kterém se zjišťuje především jeho zájem o zvolený obor.

Datum konání přijímacího řízení je stanoveno ministerstvem školství / duben /, ředitelka školy však využívá možnosti soukromé školy přijímat ke studiu po celý rok.