Přijímání do oborů CESTOVNÍ RUCH / PALUBNÍ STEVARD / ANIMÁTOR VOLNÉHO ČASU


Předpokladem pro přijetí ke studiu je úspěšné absolvování 9. ročníku ZŠ a přijímacího řízení zahrnující jednotnou přijímací zkoušku (pouze v 1. kole, prijimacky.cermat.cz) a školní zkoušku (zjištění zájmu o obor interaktivní formou + motivační dotazník)

V rámci kritérií všech kol přijímacího řízení školy se při hodnocení zájmu o daný obor zohledňuje i doložení osobního "portfolia" uchazeče (mimoškolní aktivity uchazeče osvědčující vhodné schopnosti a dovednosti vzhledem ke zvolenému oboru) - vzor pro inpiraci ZDE: https://1url.cz/RuSb7


Datum konání přijímacího řízení je stanoveno ministerstvem školství / duben /, ředitelka školy však využívá možnosti soukromé školy přijímat ke studiu po celý rok.

Akce