Přijímání do nástavbového oboru GASTRONOMICKÝ MANAGEMENT

Předpokladem pro přijetí ke studiu je úspěšné vykonání závěrečné zkoušky v příslušném tříletém učebním oboru / tj. kuchař, číšník a kuchař - číšník / a přijímacího řízení - Střední škola cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o. Blansko nebude v tomto roce zahrnovat do přijímacího řízení jednotnou přijímací zkoušku - konat se bude pouze školní zkouška  (zjištění zájmu o obor interaktivní formou).

Pokud uchazeč disponuje výučním listem jiného učebního oboru, je pro přijetí nutné absolvování rekvalifikace. Možnost roční rekvalifikace nabízí tato soukromá škola rovněž.
 
Datum konání přijímacího řízení je stanoveno ministerstvem školství / duben /, ředitelka školy však využívá možnosti soukromé školy přijímat ke studiu po celý rok.