Instrukce pro uchazeče o studium

Přijetí na naši školu probíhá následujícím způsobem:
  1. vyplňte přihlášku ke studiu (tiskopisy jsou k dispozici na webových stránkách naší školy – sekce „Formuláře“ )
  2. zašlete přihlášku na adresu školy nebo ji osobně předejte v sídle školy nejpozději do 2. března 2020
  • odevzdávejte prosím v kancelářích vedení školy (4. NP), v době nepřítomnosti vedení kontaktujte učitelskou službu ve sborovně (2.NP), příp. využijte poštovní schránku Střední školy cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o. ve vestibulu
  1. v případě osobního předání obdržíte písemné potvrzení o převzetí přihlášky ihned a v případě využití poštovní schránky bude zaslána potvrzovací sms na číslo zákonného zástupce, uvedené na přihlášce
  2. vyčkejte doručení zvacího dopisu na adresu uvedenou v přihlášce (prosíme o přesné uvedení korespondenční adresy, není-li shodná s adresou trvalého bydliště), ve kterém budou uchazeč a jeho zákonný zástupce informováni o čase a místě konání přijímacího řízení
  3. dostavte se k přijímacímu řízení dle instrukcí ve zvacím dopise (formy a kritéria přijímacího řízení pro daný školní rok jsou uvedeny na webových stránkách školy v sekci "Přijímání žáků")
  4. po úspěšném absolvování přijímacího řízení následuje podepsání Smlouvy o vzdělávání mezi školou a zákonným zástupcem, součástí které je i Rozhodnutí o přijetí ke studiu