Květnový zájezd do Kutné Hory

V polovině května se naše škola vypravila na poslední zájezd školního roku 2018/2019. Zakončení sezóny výletem do Kutné Hory rozhodně bylo skvělou tečkou za tímto školním rokem. Účastníky zájezdu – žáky a členy mezigeneračního klubu – čekal bohatý program v tomto středočeském městě.

Zájezd započal v brzkých ranních hodinách, ale díky bezproblémové cestě jsme dorazili do Kutné Hory přesně podle časového plánu a mohli náš program začít v Sedleci, kde se nachází Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele. Tento gotický skvost ukrývá jeden z nejvzácnějších klenotů střední Evropy – Sedlecké monstrance, které sloužily k ukazování svatých ostatků a jsou vyrobeny z ušlechtilých kovů. Katedrála je také oblíbená pro své přístupné podkroví, jímž je možné projít až na kůr západního průčelí.

IMG_3511

V Sedleci se nachází ještě jedno místo, které nemůže nikomu v Kutné Hoře ujít – Kostnice. Římskokatolický hřbitovní kostel Všech svatých je součástí cisterciáckého opatství v Sedlci a v roce 1278 zde byla podle pověsti rozprášená hlína, kterou přivezli mniši z Jeruzaléma a hřbitov se stal nejstarším „Svatým polem“ ve střední Evropě a vyhledávaným pohřebiště. Na konci 15. století však došlo ke zrušení většiny hrobů a exhumované kosterní ostatky cca 40 tisíc zemřelých byly uloženy do spodní kaple kostela, kde je prý poloslepý sedlecký mnich v roce 1511 seskládal do velkých pyramid.

Po Sedleci se skupina přesunula na příjemný oběd. Zastávku jsme spojili s návštěvou rozhledny, která nám poskytla výhled na celou Kutnou Horu. Následně nás čekal opravdový poklad Kutné Hory, a to Chrám sv. Barbory. Chrám je pojmenován po sv. Barboře, protože právě ona byla křesťanskou mučednicí, pomocnice v nouzi, přítelkyně za dobrou smrt a patronka všech, které mají nebezpečné povolání, zejména horníků.  Při chrámu sv. Barbory se taktéž nachází terasa, ze které jsme mohli obdivovat kutnohorský vinohrad. A právě z těchto vinic jsme na závěrečné cestě mohli přichystat ochutnávku pro členy mezigeneračního klubu.

Po návštěvě Chrámu sv. Barbory čekala obě skupiny – žáky i seniory – prohlídka města, kterou si připravili naši pedagogové. Mezi navštívenými místy byly například Vlašský dvůr, Kamenná kašna, Jezuitská kolej, Morový sloup a další. Větší pozornost byla věnována Dačickému domu, do kterého jsme zavítali na exkurzi. Uvnitř domu se nachází interaktivní expozice představující organizaci UNESCO a její památky. Expozice nám zodpověděla otázku, proč je zrovna Kutná Hora na tomto seznamu. Návštěvníky zaujal také dotykový stůl a videomapping na modelu Chrámu sv. Barbory.

IMG_3536

Exkurze nás také čekala v Kamenném domě, jenž byl postaven na předhusitských základech a je významnou památkou pozdně gotické architektury. Dům spravuje České muzeum stříbra, které nás naprosto odzbrojilo – patří totiž mezi nejstarší a nejbohatší muzea čítající 185 000 sbírkových předmětů. V Kamenném domě jsou navíc dvě stálé expozice – Královské horní město – měšťanská kultura a život v 17.–19. století a Lapidárium – umění kameníků středověké Kutné Hory.

Zážitků jsme si z Kutné Hory odvezli opravdu hodně, a přesto jsme ani všechny krásy tohoto města nestihli prozkoumat. Možná se tedy Střední škola cestovního ruchu a gastronomie do Kutné Hory ještě někdy vypraví.

 

FOTOGALERIE ze zájezdu do KUTNÉ HORY květen 2019 »