Průvodcovské služby

Další z dominantních aktivit provází školu od samého začátku zpřístupnění věže kostela sv. Martina veřejnosti, tedy od sezony 2013. Od té doby se mohou zájemci o prohlídku barokní památky, vzácného starobylého zvonu Poledník a o vyhlídku na město setkávat se studenty, kteří zde v roli průvodců vykonávají odbornou praxi. Hodnota takovéto praxe je velmi oceňována pro svůj pozitivní dopad na odbornou způsobilost budoucích pracovníků v cestovním ruchu.

21762428_1529177340453804_1293206219722880229_o

Škola zabezpečuje návštěvnický provoz nejen po celou turistickou sezonu (duben – říjen), ale také v rámci akcí, uvedených výše, a při speciálních příležitostech jakými jsou Noc kostelů nebo Noc věží a rozhleden. Při některých z nich se navíc nabídka prohlídkových tras rozšiřuje o interiér kostela anebo farní zahradu s památníkem Karoliny Meineke.

44746043_1985568358148031_2481674013919674368_o