Charitativní akceAčkoliv naše škola patří co do počtu žáků k těm menším, již mnoho let
se pravidelně zúčastňují všechny její třídy řady charitativních akcí.
Vedle projektů Světluška, Šance, Květinka, Píšťalka a Červená stužka,
kterým jsme se věnovali v minulosti, pomáháme v současné době
pravidelně šesti subjektům, které se snaží o charitativní činnost,
zaměřenou na různé druhy pomoci v nouzi:

Během každého školního roku přispíváme (zejména interním prodejem
výrobků mezi žáky a pedagogy) FONDU SIDUS, který je určen nemocným
dětem v pediatrických klinikách v Čechách a na Moravě.

Hned dvakrát ročně - v podzimním období a na jaře - pomáháme
prostřednictvím nabídky upomínkových předmětů na veřejných akcích
školy vážně nemocným dětem v rámci tzv. SRDÍČKOVÝCH DNŮ
(o.p.s. Život dětem).

Nechybíme ani při tradičních charitativních akcích v terénu.
V každém pololetí se podílíme na jedné z nejvýznamnějších akcí
tohoto druhu v ČR - TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE (leden)
a DNU PROTI RAKOVINĚ (květen). Novodobá podoba staré
lidové vánoční tradice je určena trpícím a potřebným lidem
ve stacionářích, azylových domech nebo chráněných dílnách a druhá
z nich je rozsáhlou preventivní kampaní,
zaměřenou na snížení úmrtnosti na zhoubné nádory.

Nezapomínáme také na UNICEF, který se v celosvětovém měřítku
angažuje v boji za ochranu, zdraví, vzdělání a rovnoprávnost dětí,
ani na neziskovou organizaci s mezinárodní působností ZDRAVOTNÍ
KLAUN, která je široce uznávaná pro svoji odbornost v oblasti
využívání humoru ve zdravotnictví.

V obou těchto případech se škola zapojuje formou pravidelných finančních
darů, poskytovaných ředitelkou a majitelkou školy.

Přivítali jsme rovněž možnost pomoci konkrétním potřebným lidem
v našem regionu. Škola zřídila ve svých prostorách jedno z celoročně
fungujících sbírkových míst plastových víček na podporu léčby dětí
se zdravotním handicapem a je také partnerem denního stacionáře
pro zdravotně postižené DOMOV OLGA BLANSKO, kde se spolupráce
realizuje také průběžně a v mnoha podobách – prodejem předmětů,
vyrobených klienty Domova Olga, přímými finančními dary, organizací
společných akcí anebo pořádáním workshopů, při nichž naši pedagogové
i žáci učí klienty stacionáře odborným pracovním činnostem.

O naší pravidelné účasti svědčí řada děkovných dopisů a certifikátů,
nejpodstatnější však je, že všech těchto akcí se naši žáci zúčastňují
rádi s vědomím, že někomu pomáhají.

Všichni jsme si vzali za své heslo jedné ze sbírek:

" P O M O Z - N E B U Ď L H O S T E J N Ý "