Přijímání do oborů CESTOVNÍ RUCH a PALUBNÍ STEVARD


Předpokladem pro přijetí ke studiu je úspěšné absolvování 9. ročníku ZŠ a přijímacího řízení - společná státní část + 40% profilová část (zjištění zájmu o obor interaktivní formou)
Datum konání přijímacího řízení je stanoveno ministerstvem školství
/ duben /, ředitelka školy však využívá možnosti soukromé školy přijímat ke studiu po celý rok.