Přijímání do oborů CESTOVNÍ RUCH a PALUBNÍ STEVARD


Předpokladem pro přijetí ke studiu je úspěšné absolvování 9. ročníku ZŠ a přijímacího řízení - Střední škola cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o. Blansko nebude v tomto roce zahrnovat do přijímacího řízení jednotnou přijímací zkoušku - konat se bude pouze školní zkouška (zjištění zájmu o obor interaktivní formou)


Datum konání přijímacího řízení je stanoveno ministerstvem školství / duben /, ředitelka školy však využívá možnosti soukromé školy přijímat ke studiu po celý rok.