Závěrečné zkoušky oborů KČ / BS 2019


INFORMACE K JEDNOTNÝM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM 2019:

- VŠEOBECNÉ INFO KE KONÁNÍ ZKOUŠEK 2018/19 (ve formátu PDF)
- POKYNY PRO TVORBU "SOP" 2019 (ve formátu PDF)
- VZOR TITULNÍ STRANY "SOP" (ve formátu DOC)
- TEMATICKÉ PROFILOVÉ OKRUHY JZZ 2019 (ve formátu PDF)
- TEMATICKÉ OKRUHY "Svět práce" JZZ (ve formátu PDF)


- Oficiální informační publikace NÚV k JZZ (ve formátu PDF)


* ČASOVÝ HARMONOGRAM PÍSEMNÉ ČÁSTI ZZ (ve formátu PDF)
* JMENNÝ ROZPIS PRAKTICKÉ ČÁSTI ZZ (ve formátu PDF)
* ČASOVÝ HARMONOGRAM PRAKTICKÉ ČÁSTI ZZ (ve formátu PDF)
* ČASOVÝ HARMONOGRAM ÚSTNÍ ČÁSTI ZZ (ve formátu PDF)Veškeré dotazy, nejasnosti atp. směřujte na koordinátora JZZ - zástupce
ředitelky Střední školy cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o. p. Jagláře.