Data opravných a rozdílových zkoušek 2012/2013

TERMÍNY OPRAVNÝCH ZKOUŠEK


PÍSEMNÁ část: pondělí 26. srpna 2013 od 14:00

ÚSTNÍ část (pokud byly zadány): středa 28. srpna 2013 od 9:00