Obsluha na brněnských veletrzích

..........."Vaši posluchači Ondřej Gregor a Michaela Slouková svým profesionálním, obětavým a skromným vystupováním přispěli velkou měrou ke zdárnému zajištění naší účasti na výstavě ISET v areálu BVV Brno. Dovolte mi upřímně jim poděkovat za perfektně odvedenou práci."

/ z dopisu Josefa Němce, jednatele společnosti SKS /

Blízkosti Brna a tedy i veletrhů, které se pravidelně konají na brněnském výstavišti, využívá naše škola nejen tím, že navštěvuje s žáky tyto akce /Salima, Invex apod./, ale rovněž jim umožňuje poznat je z druhé strany - ze strany vystavovatele.
Některé z tradičně vystavujících firem /Maláč Brno, SKS Blansko/ nabízejí každoročně našim žákům práci při obsluze hostů a návštěvníků veletrhů.
Největší podíl na nabídce obsluhy pro naše žáky má firma EXPO, s.r.o. /zajišťuje gastronomické služby na konferencích, sjezdech, módních přehlídkách a na všech významných výstavách v areálu BVV/. Takováto netradiční možnost není pro mladé gastronomy jen nevšední odbornou zkušeností a zajímavým zážitkem, ale často i cestou, jak získat nové pracovní i společenské kontakty.