Barmanské práce

........."Barmanství je práce akční a tvůrčí. Když pro hosta míchám nápoj, tvořím podle jeho přání něco nového. Dávám svoje zkušenosti a nápaditost do služeb jeho chuťového zážitku."

/ z článku o barmanech ze soukromé školy v Blansku /

Při různých příležitostech žádají firmy a instituce naši školu o zajištění barmanských prací. Jedná se především o plesy, svatby, společenské večery, firemní večírky, rauty, prezentační akce a tak podobně.
Naši žáci disponují pro tyto příležitosti nejen potřebnými dovednostmi, ale jsou i vybaveni potřebným inventářem a náčiním, čímž maximálně zjednodušují objednavatelům organizaci akce. Často i sami vymýšlejí pro tyto účely nové míchané nápoje a sestavují k nim receptury.