Závěrečné zkoušky oborů KČ / BS 2021


INFORMACE K JEDNOTNÝM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM 2021:


- VŠEOBECNÉ INFO KE KONÁNÍ ZKOUŠEK 2020/21 (ve formátu PDF)
- POKYNY PRO TVORBU "SOP" 2021 (ve formátu PDF)
- VZOR TITULNÍ STRANY "SOP" (ve formátu DOCX)
- TEMATICKÉ OKRUHY JZZ 2021 - písemná zkouška (ve formátu PDF)

- TEMATICKÉ OKRUHY JZZ 2021 - ústní zkouška ODBORNÉ (ve formátu PDF)
- TEMATICKÉ OKRUHY JZZ 2021 - ústní zkouška EKO (ve formátu PDF)


- Oficiální informační publikace CERMATu k JZZ (ve formátu PDF)


* ČASOVÝ HARMONOGRAM PÍSEMNÉ ČÁSTI ZZ (ve formátu PDF)
* JMENNÝ ROZPIS PRAKTICKÉ ČÁSTI ZZ (ve formátu PDF)
* ČASOVÝ HARMONOGRAM PRAKTICKÉ ČÁSTI ZZ (ve formátu PDF)
* ČASOVÝ HARMONOGRAM ÚSTNÍ ČÁSTI ZZ (ve formátu PDF)Veškeré dotazy, nejasnosti atp. směřujte na koordinátora JZZ - zástupce
ředitelky Střední školy cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o. p. Jagláře.