Maturita 2021/2022 - kalendář


ČASOVÝ HARMONOGRAM MATURIT - jaro (podzim) 2022:

Odevzdání přihlášek studenty ředitelce školy k maturitnímu termínu jaro 2022
je pro letošní rok stanoveno na 01. prosince 2021
Žáci obdrží výpisy z přihlášky k MZ nejpozději do 15. prosince 2021
Podepsaný protokol výpisu z přihlášky k MZ odevzdají žáci též nejpozději
do 18. prosince 2021

Losování otázek k praktické maturitě proběhne v den předávání pololetního vysvědčení.

Odevzdání vlastního seznamu literárních děl ředitelce školy v maturitnímu termínu
jaro 2020 je pro letošní rok stanoveno na 30. dubna 2022
Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u ústní zkoušky společné části z pracovních listů ČJL ke VŠEM dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl..!

Odevzdání maturitní práce - nejpozději do 20. dubna 2022
 
Studijní volno pro přípravu ke zkouškám ("svaťák") od 25. do 29. dubna 2022


 

POVINNÉ ZKOUŠKY PROFILOVÉ A SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY:
(stanovené ředitelkou školy dle § 79, odst. 3 zákona 561/2004 Sb.
ve znění pozdějších předpisů - profilová část)02.05. didaktické testy společné části (MAT+AJZ)
03.05. didaktické testy společné části (ČJL)

15.05. termín uvolnění výsledků didaktických testů

(TERMÍNY PÍSEMNÉHO BLOKU SČ MZ JSOU ZVEŘEJNĚNY
DLE JARNÍHO JZS PRO ROK 2021 VYDANÉHO CERMATEM.)

16.05. písemné práce profilové části (ČJL)
17.05. písemné práce profilové části (cizí jazyk)


23.05. test funkčnosti maturitní práce

24.05. praktická zkouška profilové části (CR)

25.05. praktická zkouška profilové části (PS/GM)

 

26.05. ústní zkouška profilové části (odborné předměty)
27.05. ústní zkouška profilové části (
ekonom. předměty)

29.05. nejzazší termín uvolnění hodnocení písemných prací

30.05. ústní zkouška
profilové části (ČJL)

31.05. ústní zkouška profilové části (AJZ)


03.06. termín předání maturitních vysvědčení studentům

(datum předání maturitních
vysvědčení a protokolů o výsledcích
SČ MZ
studentům
proběhne dle maturitního kalendáře Cermatu)
 

Konkrétní časové rozpisy zkoušek profilové i ústní společné části
naleznete
ZDE

NEPOVINNÉ ZKOUŠKY PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY:
(stanovené ředitelkou školy dle § 79, odst. 3 zákona 561/2004 Sb.
ve znění pozdějších předpisů - profilová část)

01.06. ústní zkouška z MATEMATIKY (v odpoledních hodinách)
01.06. ústní zkouška z ANGLICKÉHO jazyka (v odpoledních hodinách)
01.06. ústní zkouška z NĚMECKÉHO jazyka (v odpoledních hodinách)

 

 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM (OPRAVNÝCH) MATURIT - podzim 2022:

01.09. DT společné části (MAT+AJZ)

02.09. DT společné části (ČJL)
 

xx.09. písemná práce společné části (ČJL/AJZ) (čas konání bude upřesněn)

xx.09. DOP zkoušky profilové části (čas konání bude upřesněn)
xx.09. ODP ústní zkoušky společné části (čas konání bude upřesněn)Veškeré dotazy, nejasnosti atp. směřujte na koordinátora státních maturit
pana Wettera na email [email protected] nebo v případě
potřeby na tel. 721 375 773

 

 

Akce

Turistická sezona na věži
Turistická sezona na věži

Věž kostela sv. Martina Blansko

7.5.2022
3. kolo přijímacích zkoušek
3. kolo přijímacích zkoušek

druhé patro budovy školy

27.5.2022