Splatnost školného v hotovosti za listopad 2020

Splatnost školného v hotovosti za LISTOPAD 2020 :

Vzhledem k pokračující distanční výuce rozhodla ředitelka školy o dalším posunu termínu platby školného za měsíc listopad hrazeného v hotovosti, a to NEJPOZDĚJI do 30. listopadu 2020

Přesto se doporučuje, pokud je to možné, uskutečnit platbu dle Smlouvy, a to do 20.11.

DÁLE BYLO ROZHODNUTO O ZMĚNĚ VŠECH HOTOVOSTNÍCH PLATEB ŠKOLNÉHO NA BEZHOTOVOSTNÍ - tj. BANKOVNÍM PŘEVODEM

Instrukce pro platbu bankovním převodem:

* číslo účtu školy je uvedeno na internetových stránkách školy (sekce Kontakty) nebo jej naleznete v záhlaví Smlouvy o poskytování vzdělávání

* DŮLEŽITÉ:

  1) Zadání variabilní symbolu = rodné číslo žáka

  2) ve zprávě pro adresáta (příjemce) je nezbytně nutné uvést celé jméno a příjmení     ŽÁKA a označení třídy

      (např. Karel Machač, BS1)
      v opačném případě není možné platbu řádně zaevidovat!

Pro ty, kteří si již v minulosti zvolili bezhotovostní způsob platby, k žádné změně nedochází.

Sledujte, prosím, webové i facebookové stránky školy, o dalším vývoji situace budeme vždy aktuálně informovat.