Specifikace přístupu zákonných zástupců k distační výuce

 

PŘÍSTUP ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ K DISTANČNÍ VÝUCE

 

Upozorňujeme zákonné zástupce našich žáků, že pokud chtějí nahlédnout na online výuku svého syna/dcery, musí o tuto možnost požádat příslušného pracovníka školy (p. Wetter) - viz metodika školy z 2. 10. 2020 na školním webu.


Funguje to tak, že na základě této žádosti je zákonnému zástupci prostřednictvím třídního učitele zaslána speciální pozvánka. Rodič si v pozvánce může sám nastavit, jak často chce informace přijímat (denně/ týdně). Následně jsou mu pak zasílány souhrnné emaily, ve kterých má informace o aktivitě JEN svého dítěte (bez hodnocení).

 

Není to tedy tak, že by rodič byl přihlášený ke kurzu a viděl všechny informace jako žáci!! V opačném případě by totiž každý zákonný zástupce viděl jména všech spolužáků a jejich případné dotazy/komentáře k úkolům, čímž by došlo k porušení zásad GDPR. Je nasnadě, že jiní rodiče i samotní žáci by vnímali jako problém, kdyby cizí osoba měla (byť minimální) informace o jejich dítěti.

 

Jedinou možností je tedy nechat si zasílat souhrnné emaily, kde je přehled jen o vlastním dítěti, tedy žádné informace
o ostatních. Nelze tedy akceptovat, aby kterýkoli rodič takto do kurzu vstupoval, proto důrazně žádáme, aby se rodiče nepřihlašovali se jako další žák přihlašovacími údaji svého syna/dcery !!!

 

Dále připomínáme, že tvůrcem této aplikace (tedy nikoli naší školou) je nastaveno, že zákonný zástupce musí mít
pokročilý účet na Google, na který mu bude odeslána pozvánka.

 

Více informací o přístupu rodičů se můžete dočíst zde:

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6386354

Ke konci stránky je i možnost rozkliknutí (anglické) ukázky, jak emailový přehled, který chodí rodičům, vypadá.

 

 

Ještě jednou tímto žádáme zákonné zástupce, aby výše uvedené respektovali,

pomohli nám zůstat v souladu s dodržováním pravidel GDPR

a neztěžovali neoprávněným přihlašováním do systému práci našim vyučujícím,

kteří se v současné náročné situaci snaží dělat maximum pro zabezpečení kvalitní distanční výuky všem našim žákům,
což je jistě i v zájmu zákonných zástupců

- děkujeme za pochopení!

 

 

Vedení Střední školy cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o. Blansko

6. 10. 2020