Školné

Školné je pevně stanoveno pro celý daný školní rok a je možné je hradit v hotovosti nebo přes účet, a to jednorázově nebo ve dvou, čtyřech čí více splátkách / např. měsíčních/. Při přijímání nových žáků je nejprve uhrazena první splátka v min. výši 2 000,- Kč a ostatní mohou být rozloženy do celého školního roku dle domluvy žáka / nebo jeho zákonného zástupce/ s ředitelkou školy.
 

obor Cestovní ruch / Animátor volného času

1. ročník 14 000,- Kč / šk. rok
2. ročník 15 000,- Kč / šk. rok
3. ročník 16 000,- Kč / šk. rok
4. ročník 17 000,- Kč / šk. rok

obor Palubní stevard

1. ročník 16 000,- Kč / šk. rok
2. ročník 17 000,- Kč / šk. rok
3. ročník 18 000,- Kč / šk. rok
4. ročník 19 000,- Kč / šk. rok

obor Kuchař- číšník / Barman - sommelier

1. ročník 13 000,- Kč / šk. rok
2. ročník 14 000,- Kč / šk. rok
3. ročník 15 000,- Kč / šk. rok

obor Gastronomický management

1. ročník 16 000,- Kč / šk. rok
2. ročník 17 000,- Kč / šk. rok
 

rekvalifikace

jednoletá 16 000,- Kč / šk. rok

 

V dalších letech se bude školné stanovovat dle rozhodnutí zřizovatele školy.