Raut pro slavnostní setkání v Domově Olga


Po mnoha desítkách rautů, které má naše škola již za sebou, by se zdálo, že tato aktivita je pro studenty i pedagogy vcelku rutinní záležitostí. Přesto se dá říci, že každý z realizovaných rautů je v něčem jiný, v něčem jinak zajímavý.

A platí to i o rautu, který jsme připravovali v polovině října pro blanenský Domov Olga. Šlo totiž o akci se zcela jedinečnou atmosférou, se zapojením samotných klientů stacionáře do realizace akce a také s netradiční rolí naší školy, neboť ta tentokrát nefigurovala jen jako objednaný dodavatel služeb, ale díky velkému finančnímu vkladu školy také jako spoluorganizátor. V prostorách domova se konalo slavnostní setkání asi osmi desítek hostů v rámci týdne sociálních služeb.

Ředitelka naší školy ve snaze podpořit Domov Olga v jeho záslužné činnosti rozhodla o maximálním snížení nákladů na raut v podobě sponzorského přispění (část sortimentu, obsluha i zápůjčka inventáře byla objednavateli poskytnuta zdarma). A tak jsme mohli hostům akce, složeným z přátel Domova, rodičů klientů, podporovatelů, zástupců sponzorů a přispěvatelů pod záštitou starosty města Blanska pana Ivo Poláka nabídnout plnohodnotné občerstvení a podtrhnout tak neformálně slavnostní náladu, která celou akci provázela.
 

Další ze zajímavostí byla skutečnost, že raut byl uskutečněn jako součást praktické výuky studentů prvních ročníků oborů Kuchař-číšník a Barman-sommelier - tedy žáků, kteří se v době konání akce oboru věnovali pouhých šest týdnů! A přesto zvládli svou práci výtečně. Veliké poděkování proto patří všem těmto „prvákům“, kteří se podíleli jak na tvorbě rautového sortimentu, tak na přípravě a obsluze vlastního rautu. Však také svou spokojenost vyjádřili jak hosté na místě, tak následně vedení Domova Olga v dopise ředitelce školy:


P o d ě k o v á n í

V pátek 13. října t. r. v odpoledních hodinách se konalo v blanenském Domově OLGA, což je neziskové denní zařízení pro dospělé spoluobčany s mentálním
či kombinovaným postižením, přátelské setkání těchto handicapovaných, jejich rodičů a členů Klubu přátel Domova OLGA.
Po krátkém programu, který si klienti Domova OLGA připravili, následoval
až do večerních hodin velmi vydařený raut, který připravili studenti I. ročníku blanenské Soukromé školy cestovního ruchu a gastronomie, pod vedením
Mgr. Terezy Gregušové a p. Pavla Wettera.

Všichni návštěvníci byli velmi spokojeni, a my proto jejich jménem těmto studentům za uspořádání a průběh rautu velmi děkujeme. Oni přesto, že na škole jsou zatím jen krátce, byli velmi snaživí a počínali si velmi dobře.

Závěrem můžeme říci, že Domov OLGA se na další spolupráci se Soukromou školou cestovního ruchu a gastronomie Blansko, pod vedením její ředitelky, paní Mgr. Marty Truhlářové, jak to na setkání nastínil pan Martin Jaglář, zástupce ředitelky školy, který tuto spolupráci má ve gesci, že se na ni zde všichni velmi těší. Průběžně bude tato spolupráce zveřejňována na webu – www.facebook.com/domovolgablansko

Jana Kratochvílová
předsedkyně spolku Hnutí humanitární pomoci
Domov OLGA, L. Janáčka 15, 678 01 Blansko