Závěrečné zkoušky oborů KČ / BS 2018


INFORMACE K JEDNOTNÝM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM 2018:

- VŠEOBECNÉ INFO KE KONÁNÍ ZKOUŠEK 2017/18 (ve formátu PDF)
- POKYNY PRO TVORBU "SOP" 2018 (ve formátu PDF)
- VZOR TITULNÍ STRANY "SOP" (ve formátu DOC)
- TEMATICKÉ PROFILOVÉ OKRUHY JZZ 2018 (ve formátu PDF)
- TEMATICKÉ OKRUHY "Svět práce" JZZ (ve formátu PDF)


- Oficiální informační publikace NÚV k JZZ (ve formátu PDF)


* ČASOVÝ HARMONOGRAM PÍSEMNÉ ČÁSTI ZZ (ve formátu PDF)
* JMENNÝ ROZPIS PRAKTICKÉ ČÁSTI ZZ (ve formátu PDF)
* ČASOVÝ HARMONOGRAM PRAKTICKÉ ČÁSTI ZZ (ve formátu PDF)
* ČASOVÝ HARMONOGRAM ÚSTNÍ ČÁSTI ZZ (ve formátu PDF)Veškeré dotazy, nejasnosti atp. směřujte na koordinátora JZZ - zástupce
ředitelky Střední školy gastronomické, s.r.o. p. Jagláře.

Akce

Blanenský Čtyřlístek 2019
Blanenský Čtyřlístek 2019

velký sál Dělnického domu v Blansku

19.3.2019
Turistická sezona na věži
Turistická sezona na věži

Věž kostela sv. Martina Blansko

6.4.2019