Mimořádné opatření 10.3. - koronavir

Nařízením Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. března v rámci ochrany veřejného zdraví (postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění) se zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

down_arrow_clip_art

 

DŮLEŽITÉ: ustanovení školy pro následné období (od 11. března do odvolání)

pro žáky a informace pro jejich zákonné zástupce: https://1url.cz/5zQM9