Letos přijímáme zcela bez přijímacích zkoušek!

Střední škola cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o. Blansko na základě „Opatření obecné povahy“ MŠMT týkající se možných úprav přijímacího řízení ředitelem dané školy nebude v tomto roce konat žádnou formu přijímací zkoušky - počet podaných přihlášek nepřevyšuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů a ředitelka školy tak bude moci přimout VŠECHNY uchazeče bez ohledu na dříve stanovená kritéria přijímacího řízení– viz „DODATEK K INFORMACÍM O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ - 1. kolo" v sekci Přijímání žáků.