Letos přijímáme bez jednotných přijímacích zkoušek!

Střední škola cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o. Blansko nebude v tomto roce zahrnovat do přijímacího řízení jednotnou přijímací zkoušku (tj. test z českého jazyka a matematiky), konat se bude pouze školní zkouška (zjištění zájmu o obor interaktivní formou) - ředitelka školy si rovněž vyhrazuje možnost nekonat žádnou formu přijímací zkoušky v případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů a rozhodnout tak o přijetí uchazečů bez přijímací zkoušky.– viz „Kritéria přijímacího řízení"v sekci Přijímání žáků.