Informace ke změnám v provozu školy - duben + květen 2021

ZMĚNY V PROVOZU ŠKOLY - DUBEN 2021 (od 19.04.):

* výuka na SŠ nadále probíhá distanční formou

* mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních,
  s účinností od 19. dubna 2021 umožňuje nad rámec doposud platných výjimek skupinové konzultace
  žáků posledních ročníků středních škol anebo žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků
  a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině (homogenita skupin není vyžadována)

* nadále zůstává v platnosti možnost dálkových videokonzultací žáků školy s jednotlivými vyučujícími
  (po předchozí oboustranné domluvě)

* školné se i nadále platí primárně převodem na účet - viz informace z ledna 2021 (ve formátu PDF)

* do odvolání též platí omezení jednací doby vedení školy - preferuje se předchozí telefonický kontakt

* podrobné informace k realizaci případných skupinových konzultací k prostudování ZDE: (ve formátu DPF)

ZMĚNY V PROVOZU ŠKOLY - KVĚTEN 2021:

mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách umožňují nad rámec
doposud platných výjimek následující:

* od 10. května 2021 přítomnost žáků učebních oborů na pracovištích odborného výcviku v případě,
že má dotyčná provozovna otevřeno výdejové okénko / otevírá venkovní provoz a zároveň souhlasí
s návratem žáků zpět na jejich pracoviště - komunikováno s žáky a jejich ZZ formou třídních emailů

* od 24. května 2021 možnost návratu všech žáků školy k plné teoretické výuce bez rotací
(tak jako v září 2020), s pravidelným antigenním testováním - upozorňujeme tímto, že ředitelka školy
s největší pravděpodobností vyhlásí na dobu maturitních didaktických testů (pondělí+úterý) ředitelské
volno - bude upřesněno..!

* školné se i nadále platí primárně převodem na účet - viz informace z ledna 2021 (ve formátu PDF)